Chris van der Schors

Chris van der Schors

Chris van der Schors

Lid Raad van Toezicht

Chris van der Schors

In zijn reguliere functie is Chris van der Schors onderzoeksleider bij de Commissie van onderzoek Non Lethal Assistance (NLA) programma in Syrië (Commissie Cammaert). Als onderzoeksleider van de onafhankelijke Commissie, die in opdracht van het kabinet onderzoek doet naar het NLA-programma dat de Nederlandse regering van 2015 tot 2018 in Syrië heeft uitgevoerd, is hij verantwoordelijk voor de inhoud van het onderzoek en de aansturing van het onderzoeksteam.

Zijn motivatie om daarnaast lid van de Raad van Toezicht te zijn is tweeledig. De toezichthoudende functie in een organisatie met een maatschappelijk relevante doelstelling spreekt hem aan. En dat heeft Kwartier; het vergroten van de zelfredzaamheid en het voorkomen van sociaal isolement in een gemeente die bovengemiddeld te kampen heeft met sociale problematiek is voor een grote groep mensen betekenisvol.
Daarnaast is het aandachtsgebied Kwaliteit en veiligheid binnen de Raad van Toezicht hem op het lijf geschreven vanwege zijn ruime ervaring met deze onderwerpen.

 

Contactinformatie