Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg is zorg die iemand vaak langdurig en intensief nodig heeft. Iedereen helpt wel eens een ander, dat doen we voor elkaar. Als er sprake is van een langdurige ziekte of een blijvende aandoening of handicap door een lichamelijke of psychische aandoening, verslaving of chronische handicap, dan wordt de zorg soms te zwaar. Ben je als kind betrokken bij deze zorg dan kan dat gevolgen hebben voor de ontwikkeling of de schoolprestaties. Ook kinderen van migranten zijn vaak extra belast doordat zij als tolk voor hun ouders naar buiten moeten treden.

Het Steunpunt Mantelzorg?

Het Steunpunt Mantelzorg is als kenniscentrum voor Midden Groningen de plek waar mantelzorgers, maar ook professionals, organisaties en netwerkpartners terecht kunnen voor informatie en advies, voor consultatie en als schakel tussen de formele en informele zorg. De adviseurs werken nauw samen met de sociale teams, welzijnswerk en de gezondheidszorg. Er worden themagerichte activiteiten georganiseerd en voorlichting, cursussen en training gegeven. Enkele malen per jaar verschijnt de nieuwsbrief.

Wij zijn dagelijks bereikbaar voor persoonlijk contact en bieden een luisterend oor als de mantelzorger daar behoefte aan heeft. Het steunpunt kan in overleg zoeken naar respijtzorg, door betrouwbare en daarvoor opgeleide vrijwilligers in te zetten die de zorgtaken tijdelijk overnemen.

Meer informatie?

Wilt u informatie, heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? U kunt het Steunpunt Mantelzorg bellen of mailen. Vaak wordt een persoonlijke afspraak gemaakt. Zodat er tijd en ruimte is voor uw verhaal en u kunt kennismaken. De afspraak is bij u thuis of bij het Steunpunt Mantelzorg bij u in de buurt.

Het Steunpunt Mantelzorg is dagelijks te bereiken van 9.00 – 17.00 uur.

Volg ons op facebook!

Kom in contact over dit onderwerp

Vragen en antwoorden

Deelonderwerpen: