Over Kwartier

Over Kwartier

Over Kwartier

Kwartier Zorg & Welzijn (Kwartier) heeft als missie de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten en sociaal isolement te voorkomen. Hiervoor is het nodig de samenredzaamheid en sociale samenhang in de gemeente te vergroten. Dat doet Kwartier door problemen én kansen te signaleren, nieuwe ontwikkelingen te initiëren, projecten te coördineren en waar nodig, concrete hulp, zorg en ondersteuning te bieden. Kwartier verbindt mensen met elkaar en met hun directe sociale omgeving.