Over Kwartier

Over Kwartier

Over Kwartier

Onze missie: Kwartier is dé zorg- en welzijnsorganisatie in de gemeente Midden-Groningen. Onze missie is het versterken en ondersteunen van de samenredzaamheid van de inwoners in ons werkgebied. We zijn er voor onze inwoners: van mensen die hun kracht in willen zetten voor anderen tot het ondersteunen van inwoners die moeite hebben om mee te komen.

Samenredzaamheid betekent dat mensen, wanneer er problemen zijn, samen met hun omgeving hulp organiseren. Hierdoor kunnen inwoners zelf hun leven in eigen hand nemen, met hulp van hun netwerk.

Onze visie: We werken aan een sociaal veerkrachtig Midden-Groningen. We zetten hierbij in op het eigen netwerk van de inwoner en het vergroten en versterken hiervan. Ook hebben we oog voor ieders talenten en krachten. Waar nodig zijn we actief, zichtbaar en benaderbaar in de dorpen en wijken, hebben we goed in beeld wat er speelt en sluiten hierbij aan. Onze medewerkers zijn toegewijd, veelzijdig, verbindend en versterkend.

In een sociaal veerkrachtige samenleving hebben inwoners het heft in eigen handen. Mensen kunnen de uitdagingen van deze tijd (samen) aan en iedereen kan meedoen.

Onze kernwaarden: Met de volgende kernwaarden geven we aan wat voor ons belangrijk is, wie we willen zijn en hoe we in ons werk staan:

  • Toegewijd: we zijn betrokken bij onze inwoners en zetten onze aandacht en energie in om hen verder te helpen.
  • Veelzijdig: we hebben veel kennis en kunde in huis waardoor we breed inzetbaar zijn en zijn creatief, vaardig en doelgericht in de manieren waarop we onze inwoners ondersteunen.
  • Verbindend: we leggen de nodige verbindingen tussen inwoners, collega’s en (in)formele samenwerkingspartners, want samen bereiken we meer. We werken integraal.
  • Versterkend: we versterken inwoners door te koersen op het organiseren en ondersteunen van het eigen netwerk en het gebruiken van eigen krachten en talenten.

Datum: oktober 2023