Vrijwilligerskrant

Vrijwilligerskrant

Vrijwilligerskrant

De Vrijwilligerskrant

4 Keer per jaar geeft de Vrijwilligerscentrale de Vrijwilligerskrant uit; het platform voor (vrijwilligers)organisaties. Deze krant wordt huis-aan-huis bezorgd in Midden-Groningen. Organisaties kunnen zelf kopij aanleveren voor deze krant.

De deadlines voor inleveren van kopij voor 2024 zijn:

woensdag 27 maart om 12.00 uur
woensdag 12 juni 12:00 uur
woensdag 25 september om 12:00 uur
woensdag 11 december om 12:00 uur

Kopij voor de Vrijwilligerskrant mag uit maximaal 400 woorden bestaan en kan gestuurd worden naar: vrijwilligerscentrale@kwartierzorgenwelzijn.nl (tekst in Word, foto’s en afbeeldingen als eps-, jpg- of tiff-bestand).

Kom in contact over dit onderwerp