Jongerenwerk+

Jongerenwerk+

Jongerenwerk+

Jongerenwerk+ ondersteunt kwetsbare jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Die ondersteuning is individueel en voor een langere tijd zodat deze kwetsbare jongeren kunnen opgroeien tot kansrijke en weerbare volwassenen.

Voor wie?
Jongerenwerk+ richt zich op onder andere vroegtijdige schoolverlaters, jongeren die al bekend zijn bij de jeugdhulp en jongeren met een bijstandsuitkering. Jongerenwerk+ kan een alternatief zijn voor geïndiceerde jeugdhulp en WMO-ondersteuning, of aanvullend op bestaande hulp.

Waarom Jongerenwerk+?
Veel jongeren groeien kansarm op. Ze krijgen niet automatisch vanuit huis de beste ondersteuning. Jongerenwerk+ levert een bijdrage aan een positief opvoedklimaat. De jongerenwerkers van Jongerenwerk+ leren jongeren omgaan met moeilijke situaties en tegenslag. Maar we laten ze vooral hun talenten kennen en hoe ze die talenten kunnen inzetten. We stimuleren ze de hoogst haalbare schoolopleiding te volgen zodat de kansen op de arbeidsmarkt zo hoog mogelijk zijn. Door onze langdurige ondersteuning zijn we een vangnet voor al hun vragen.

Hoe doen we het?
We leggen vroegtijdig contact met jongeren. Bijvoorbeeld door zichtbaar te zijn op vindplaatsen zoals de (basis)school, op straat en thuis. We vinden het belangrijk dat we jongeren vroegtijdig in beeld hebben, dat ze het gevoel hebben dat er iemand naast ze staat die hun mogelijkheden en talenten ziet. En ook dat ze ondersteuning krijgen bij transities zoals een schoolovergang, studiekeuze, van 18- naar 18+ en zelfstandig wonen.

Aanmelden
Professionals kunnen jongeren aanmelden bij:

Sebastiaan Ouwehand
S.Ouwehand@kwartierzorgenwelzijn.nl
06-31633538

Mirjam Gorter
M.Gorter@kwartierzorgenwelzijn.nl
06-55000323

Kom in contact over dit onderwerp