Buurt, wijk en dorp

Buurt, wijk en dorp

Buurt, wijk en dorp

Het buurt- en wijkwerk van Kwartier Zorg & Welzijn zet zich in voor de leefbaarheid en sociale samenhang buurten, wijken en buitendorpen van Midden Groningen. Wijkwerkers stimuleren de samenhorigheid en betrokkenheid in de wijk.

In plaats van problemen voor bewoners op te lossen wordt meer en meer de eigen verantwoordelijk van bewoners voor de leefbaarheid in de wijk aangesproken en gestimuleerd. De wijkwerkers pakken problemen en behoeftes samen met de bewoners op en stimuleren eigen initiatief en zelfredzaamheid van bewoners. We Helpen  (website waarop hulp gevraagd of aangeboden kan worden) en buurtbemiddeling (vrijwilligers bieden hulp bij het oplossen van conflicten) zijn hier voorbeelden van. Daar waar nodig biedt het wijkwerk ondersteuning om plannen en ideeën van bewoners te realiseren. Het buurt- en wijkwerk bestaat uit opbouwwerkers en sociaal beheerders. Een nieuwe ontwikkeling is het sociaal team.

Opbouwwerk

De opbouwwerkers van Kwartier Zorg & Welzijn signaleren mogelijkheden, behoeftes en problemen in de wijk. Zij zijn de schakel tussen bewoners en instellingen zoals bewonersorganisaties, de gemeente, woningcorporaties of hulpverleningsorganisaties. De opbouwwerker brengt de juiste partijen bij elkaar om vraagstukken aan te pakken.

Sociaal beheer

Sociaal beheerders opereren vanuit een wijkcentrum of dorpshuis en leggen verbindingen tussen bewoners en organisaties die binnen de wijk of het dorp actief zijn. Dit kunnen zowel professionele, als vrijwilligersorganisaties zijn. Een sociaal beheerder werkt onder verantwoordelijkheid van een bestuur of stuurgroep waarin verschillende partijen waaronder in ieder geval het bestuur van de accommodatie en Kwartier Zorg & Welzijn zijn vertegenwoordigd. Sociaal beheerders ondersteunen en adviseren het bestuur op beleidsniveau, initiëren activiteiten, begeleiden en ondersteunen vrijwilligers op het gebied van het beheer van een accommodatie en het uitvoeren van activiteiten. Sociaal beheer vindt je in het Woldwijckcentrum en MFC Foxhol.

Sociaal Team

Het sociaal team is een groep medewerkers uit verschillende organisaties die allemaal hun eigen deskundigheid meebrengen, maar in 1 team werken. Eén plek waar bewoners met al hun vragen terecht kunnen. Op dit moment zijn er vier sociale teams in de gemeente Midden-Groningen.

Maatschappelijk Activiteiten Centrum Midden-Groningen

In Muntendam bevindt zich het Maatschappelijk Activiteiten  Centrum (MAC)  dat werkt het gebied van de regio Menterwolde. Natuurlijk kunnen ook mensen uit de rest van Midden-Groningen er terecht voor de activiteiten. Het MAC biedt diverse activiteiten én diensten op het gebied van welzijn, zorg, werk en inkomen.

Service- en informatiepunten

Via de Service en Informatiepunten in wijken en dorpen kunt u terecht voor vragen over hulp bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren, het aanmaken van een Digid, hulp bij vervoer naar ziekenhuis, hulp in de tuin of bij een klusje in huis, een maatje om leuke dingen mee te doen of tijdelijke hulp bij ziekte of persoonlijke problemen.Bij de Service- en Informatiepunten (WISP, BIC, BIP, Voor elkaar, DIP’s) werken vrijwilligers die, indien nodig samenwerken met de Sociale Teams en altijd proberen te helpen bij het vinden van de juiste hulp.

Kom in contact over dit onderwerp

Vragen en antwoorden

Klantverhaal

Gerelateerde items