Sociaal Beheer Woldwijckcentrum

Sociaal Beheer Woldwijckcentrum

Sociaal Beheer Woldwijckcentrum

De sociaal beheerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het wijkcentrum, van inkoop, bemensing, verhuur, financiële zaken, werven en ondersteunen van vrijwilligers, tot het garanderen van veiligheid van de vrijwilligers en bezoekers.

Daarnaast ligt er de taak om activiteiten te organiseren en/of te ondersteunen voor diverse groepen bewoners van Woldwijck. Dus leuke, informatieve, gezellige of leerzame activiteiten voor peuters, kinderen, jongeren, volwassenen, mensen met en zonder beperking en voor ouderen. Daar waar de meeste behoefte ligt, gaat ook de meeste aandacht naar uit.

Er is een grote groep vrijwilligers werkzaam in het Woldwijckcentrum die de uitvoering van de activiteiten en het uitvoerend beheer voor haar rekening neemt. Ze mogen rekenen op passende ondersteuning en begeleiding van de sociaal beheerder.

Het Woldwijckcentrum heeft een open functie voor de wijk. Waar voorheen het wijkcentrum vooral als zalenverhuurcentrum functioneerde waar maar een handjevol bewoners uit de wijk gebruik van maakte, en de huurder die het meeste kon betalen het liefst gezien was, zie je dat dit nu echt anders ligt.

Natuurlijk houdt een wijkcentrum ook altijd deelnemers van buiten de wijk. Dat is ook goed maar nu wordt er meer afgestemd op de wensen en behoeften van wijkbewoners.
Kijk voor het actuele programma of meer informatie over het Woldwijckcentrum op www.woldwijckcentrum.nl

Het Woldwijckcentrum is ook de plek waar iedereen met al zijn vragen terecht kan, of het nu over een kapotte stoeptegel gaat of over het aanvragen van belastingkwijtschelding.  Een plek voor al uw vragen omtrent zorg, wonen, welzijn, activiteiten of financiën kun je op de maandagmiddag en woensdagochtend terecht bij het WISP, Wijk Informatie en Service Punt. Het WISP wordt door een groep goed getrainde vrijwilligers onder leiding van de Sociaal Beheerder gerund. De medewerker van het WISP luistert naar uw vraag en bekijkt samen met u de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
Sommige hulpvragen kunnen meteen beantwoord worden door medewerkers.
Als dat niet mogelijk is, brengt de medewerker u in contact met een deskundige van de juiste organisatie die u verder kan helpen. Zo voorkomt WISP dat u van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Uw vraag komt direct op de juiste plek.

Zie voor meer informatie over het WISP www.wispwoldwijck.nl

Kom in contact over dit onderwerp