Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Kwartier Zorg & Welzijn is een stichting. De directeur-bestuurder van de stichting legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In mei 2021 is Kwartier van een bestuursmodel overgegaan naar een Raad van Toezicht model.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2021

Dhr. E. Ottens Voorzitter
Mw. F. Sikkink Lid Raad van Toezicht
Dhr. J.G. Lolkema Lid Raad van Toezicht
Mw. J. van Loon Lid Raad van Toezicht
Mw. M.R.M. à Nijeholt Lid Raad van Toezicht