Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Kwartier Zorg & Welzijn is een stichting. De directeur-bestuurder van de stichting legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In mei 2021 is Kwartier van een bestuursmodel overgegaan naar een Raad van Toezicht model.

Samenstelling Raad van Toezicht

Mw. M.R.M. à Nijeholt Vice-voorzitter
Mw. F. Sikkink Lid Raad van Toezicht
Dhr. J.G. Lolkema Lid Raad van Toezicht
Mw. A. Tuin Lid Raad van Toezicht
Dhr. C. van der Schors Lid Raad van Toezicht