Ouderenadviseurs

Ouderenadviseurs

Ouderenadviseurs

Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die 65 plussers in de gemeente bezoeken. Ouderen kunnen zelf een huisbezoek aanvragen maar men kan ook een brief ontvangen waarin vermeld staat dat ze kunnen bellen of mailen voor een huisbezoek. Er zijn geen kosten aan verbonden.

In de eerste plaats is een ouderenadviseur een wegwijzer. De adviseurs helpen ouderen hun weg te vinden in het woud van regels en regelingen. Tijdens een huisbezoek kunnen de adviseurs ook informeren over activiteiten en voorzieningen in de buurt.

Daarnaast kijken de adviseurs naar de wensen en behoeften van ouderen op het gebied van welzijn, wonen en zorg. En inventariseren zij andere vragen waar ouderen mee zitten. Met het oog op het langer thuis wonen wil de gemeente inventariseren of de verwachtingen die ouderen hebben op de zorg voor welzijn en gezondheid aansluit bij het huidige aanbod.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator Ouderenadviseurs Anneke van der Laan, a.vanderlaan@kwartierzorgenwelzijn.nl of 06 – 45 34 23 44.