Albert Kraster

Albert Kraster

Albert Kraster

Voorzitter Raad van Toezicht

Albert Kraster

Albert was tot 2019 notaris in de stad Groningen. Daarnaast heeft hij veel ervaring in bestuurs-, toezicht- en directiefuncties. De laatste jaren is Albert actief als bestuurder en toezichthouder bij maatschappelijke organisaties. Het geeft hem voldoening om zijn kennis en ervaring in te zetten ten behoeve van het Sociaal Domein. Albert is breed georiënteerd, maar zijn speciale aandachtsgebieden zijn juridische zaken, governance en compliance.

Albert is een echte noorderling. Hij kent het werkgebied Midden-Groningen en voelt zich daarin thuis. Hij draagt als voorzitter van de Raad van Toezicht graag bij aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Midden-Groningen.

Contactinformatie