ANBI Status/WNT-gegevens

ANBI Status/WNT-gegevens

ANBI Status/WNT-gegevens

Kwartier Zorg & Welzijn is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Dit houdt in dat Kwartier Zorg & Welzijn geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Deze status is toegekend aan ca. 20.000 organisaties in Nederland. Veel subsidies en fondsen stellen een ANBI-status als eis om subsidieaanvragen in te dienen.

Ook zijn hieronder de WNT-gegevens in te zien.

Downloads

Kom in contact over dit onderwerp