Verklaring Raad van Toezicht Kwartier

Verklaring Raad van Toezicht Kwartier

Verklaring Raad van Toezicht Kwartier

Geplaatst op 17 mei 2024

De Raad van Toezicht (RvT) heeft kennisgenomen van het voorgenomen besluit van de gemeente Midden-Groningen om de subsidierelatie tussen de gemeente en Kwartier Zorg & Welzijn per 1 januari 2028 te beëindigen. De RvT betreurt de negatieve en in haar ogen onjuiste berichtgeving over Kwartier naar aanleiding van dit besluit. Het doet geen recht aan Kwartier en aan de toegewijde inzet van haar medewerkers voor de inwoners van de Gemeente Midden-Groningen. Het doet evenmin recht aan de inspanningen die zijn geleverd om de organisatie toekomstbestendig te maken. Net als veel collega-organisaties in andere gemeenten had Kwartier in 2023 te maken met een toenemende zorgvraag, arbeidsmarktproblematiek, een hoog verzuim en een forse onverwachte kostenstijging door onder andere nieuwe Cao-afspraken. Bovendien was de basis van de organisatie onvoldoende op orde en is de financiële invloed en afhankelijkheid van de gemeente groot. Het heeft gemaakt dat er hard gewerkt is aan verbetering. In de afgelopen periode zijn daarin betekenisvolle stappen gezet. De volledige vervanging van het managementteam is drie maanden geleden afgerond met de aanstelling van de nieuwe directeur-bestuurder. Met het introduceren van de gebiedsgerichte aanpak is de basis gelegd om de zorg zodanig vorm te geven dat deze zowel goed als efficiënt is. Tot slot is er hard gewerkt aan de implementatie van een op verzoek van de gemeente opgesteld verbeterplan.

Het zijn verbeteringen die tijd vergen en waarvan de resultaten niet meteen zichtbaar zijn.  De RvT vindt het daarom teleurstellend dat de gemeente de resultaten niet heeft willen afwachten.  De gemeente heeft haar besluit mede genomen op basis van een onderzoek met beperkte informatie over de achtergronden van Kwartier: zo zijn het bestuur en het management niet geïnterviewd. Desondanks doet het rapport diepgaande conclusies en doet het vergaande uitspraken over Kwartier.

Tot slot: de RvT blijft zich onverminderd inzetten voor een zo goed mogelijke uitvoering van de taken van Kwartier. De RvT wil daarbij uitdrukkelijk zijn waardering uitspreken voor de medewerkers van Kwartier, ondanks de lastige omstandigheden staan zij dagelijks klaar voor de inwoners van Midden-Groningen.