Palliatieve terminale zorg – Muntendam e.o.

Palliatieve terminale zorg – Muntendam e.o.

Extra informatie

Doelgroepen
iedereen
Activiteiten
hulpverlening en verzorging

Gegevens van de organisatie

Organisatie
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost-Groningen
Omschrijving werklocatie
Muntendam

Reageren op deze vacature?

A: Julianaplein 1, 9649BX Muntendam

Het hulpaanbod van de vrijwilligers bestaat uit persoonlijke zorg voor de stervende en de mantelzorg. De vrijwilligers ondersteunen de naasten, geven hen de ruimte om op adem te komen, even weg te gaan of te rusten. De vrijwilligers nemen dan de zorg tijdelijk over. De zorg kan dagelijks worden geboden. De vrijwilligers bieden tijd, ruimte en aandacht en zijn er gewoon voor de stervende en zijn naasten. Zij zijn getraind in het omgaan met mensen in hun laatste levensfase en de emoties die het stervensproces kunnen omringen. Ook kunnen zij praktische zorg overnemen van de familie. De vrijwilligers verrichten geen handelingen die door professionals moeten worden gedaan en nemen niet de taak van de thuiszorg over.

Vaardigheden en kwaliteiten

  • In staat zijn om respectvol niet-medische praktische zorg te verlenen aan stervende medemensen zoals familie en vrienden dat zouden doen, en/of deze praktische zorg van familie en vrienden te verlichten.
  • In staat om een vertrouwd contact op te bouwen met de terminale mens en in staat om goed te luisteren en begrip op te brengen voor de cliënt en dat ook te tonen.
  • In staat en bereid om de persoonlijke levenssfeer van de cliënt volledig te respecteren.
  • In staat en bereid om de behoeften van de cliënt binnen de doelstelling van de stichting zoveel mogelijk te vervullen
  • Bereidheid een training te volgen

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Mensen die ernstig ziek zijn en weten dat het einde nabij is, willen graag thuis sterven of in een omgeving die hier zoveel mogelijk op lijkt. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar ook al is er hulp van huisarts en thuiszorg. Als familie moet je 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Aanvullende opmerkingen

Regelmatig worden er trainingen georganiseerd met een groep vrijwilligers.