Vrijwilliger hospice Gasthuis of vrijwilliger palliatieve zorg – Humanitas

Vrijwilliger hospice Gasthuis of vrijwilliger palliatieve zorg – Humanitas

Extra informatie

Doelgroepen
Ouderen 55+
Activiteiten
Activiteitenbegeleiding, Huishoudelijk werk, Hulpverlening en verzorging, Maatjeswerk, persoonlijke aandacht

Gegevens van de organisatie

Organisatie
Humanitas Midden-Groningen
Omschrijving werklocatie
Kerkstraat 239 Hoogezand of bij mensen thuis

Reageren op deze vacature?

A: Laan van de Sport 2, 9603 TG Hoogezand

Als vrijwilliger palliatieve zorg biedt je mantelzorgondersteuning aan mensen, die terminaal zijn. Dit kan bij de mensen thuis maar ook in groepsverband in het hospice Gasthuis aan de Kerkstraat 239 in Hoogezand. In de thuissituatie neem je bij mensen die terminaal zijn een aantal uren de mantelzorg over van de familie, zodat die even tot rust kan komen en iets voor zichzelf kunne gaan doen.

Hospice Gasthuis biedt mensen die in de laatste levensfase verkeren de mogelijkheid in een vertrouwde huislijke omgeving te sterven. Vaak zijn de omstandigheden, bijvoorbeeld omdat men alleen is, dat men thuis niet kan sterven. In het hospice Gasthuis vormen de vrijwilligers van Humanitas de basis van de zorg en de beroepsmatige zorg zijn ondersteunend. De beroepsmatige thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen is de verantwoordelijke voor de verpleegkundige zorg. De (eigen)huisarts blijft de eindverantwoordelijke.

Vaardigheden en kwaliteiten

In principe kan iedereen vrijwilliger worden bij de palliatieve zorg. Van de vrijwilligers in het hospice wordt een enthousiaste instelling gevraagd en bereidheid om in een zelfsturende groep te werken! De vrijwilligers in het hospice regelen onderling zelfstandig de taken in het hospice.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

De vrijwilligers krijgen een opleiding en hebben vooraf een stageperiode in het hospice voordat ze ingezet worden. Voor iemand zorgen met een ernstige ziekte is bijzonder maar mooi vrijwilligerswerk. De vrijwilligers worden ondersteunt door een projectmedewerker, die in dienst is bij Humanitas. De projectmedewerker regelt ook de inzet in de thuissituatie. Voor zowel in de thuissituatie als in het hospice is de projectmedewerker het aanspreekpunt. De projectmedewerker verzorgt ook regelmatig trainingen. Van de nieuwe vrijwilligers wel gevraagd om mee te doen aan een scholing. Dit is een cursus van 7 dagdelen. In deze cursus wordt aangeven wat van een vrijwilliger in het hospice verlangd wordt en ook hoe men kan omgaan met mensen, die stervende zijn.

Aanvullende opmerkingen

Wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan contact op met Humanitas Midden-Groningen op 0598-383048 of via de mail op midden-groningen@humanitas.nl.