Notulist – Zavie

Notulist – Zavie

Extra informatie

Aantal uren per week
4 - 8

Gegevens van de organisatie

Organisatie
zaVie
Omschrijving werklocatie
Schweitzerlaan 4, Groningen

Reageren op deze vacature?

A: Laan van de Sport 2, 9603 TG Hoogezand

Notuleren van diverse werkgroep-vergaderingen. Je zorgt in samenspraak met de voorzitter
van de werkgroep voor de agenda, de uitnodiging en de verslaglegging in de notulen en
actielijst. Je werkt met Notulen Software. Je krijgt de tijd om daar wegwijs in te worden.

Vaardigheden en kwaliteiten

-Je beheerst de Nederlandse taal goed. Je kunt de informatie omzetten in een bondig verslag. -Hetzelfde geldt voor de actiepunten, deze zijn eenduidig en helder. -Je bent goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken. -Je beschikt over goede schrijf- en computervaardigheden. -Je werkt voor verschillende werkgroepen en kunt goed werken in wisselende teams

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Je werkt in een gezellig en gemotiveerd team van vrijwilligers en krijgt begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligerscoördinator om je taken goed te kunnen vervullen. Je kunt je eigen vaardigheden verder ontplooien.

Aanvullende opmerkingen

Stichting zaVie is een provinciale collectieve belangenbehartiger voor iedereen die in de provincie Groningen zorg, aandacht en ondersteuning nodig heeft en met name ouderen, personen met een psychische kwetsbaarheid, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, chronisch zieken en hun familieleden/mantelzorgers. De belangrijkste activiteiten van zaVie zijn: collectieve belangenbehartiging (opkomen voor de gezamenlijke belangen van onze doelgroepen), signalering (inventariseren van knelpunten en deze gezamenlijk oplossen), voorlichting via themadagen en symposia, en het vormen van een netwerk met en voor de achterban. Stichting zaVie is een vrijwilligersorganisatie en de uitvoerende werkzaamheden worden door de vrijwilligers verricht. De stichting heeft een onderkomen bij Zorgbelang Groningen www.zorgbelang-groningen.nl en beschikt over een kantoorruimte en faciliteiten. De vrijwilligers die op locatie Zorgbelang aan het werk zijn, worden begeleid door de vrijwilligerscoördinator.