Medewerker(s) werkgroep Themamiddagen – Zavie

Medewerker(s) werkgroep Themamiddagen – Zavie

Extra informatie

Aantal uren per week
6 - 12

Gegevens van de organisatie

Organisatie
zaVie
Omschrijving werklocatie
Schweitzerlaan 4, Groningen

Reageren op deze vacature?

A: Laan van de Sport 2, 9603 TG Hoogezand

Je draagt mede zorg voor het organiseren van een bijeenkomst, zowel in de voorbereiding,
op de dag zelf en in de evaluatie achteraf. De werkgroep werkt met een draaiboek, weet op
welke locaties een lezing, voorlichting of presentatie gehouden kan worden. De werkgroep
zorgt ervoor dat het draaiboek gevolgd wordt en wordt bijgewerkt.

Vaardigheden en kwaliteiten

-Intentie, inzet en zin om van betekenis te zijn voor de groepen die vaak vergeten worden. -Samenwerken en organiseren. Je krijgt voldoende mogelijkheden en begeleiding om jezelf te ontwikkelen.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Naast de goede vrijwilligersvoorwaarden plannen we ook gezellige uitstapjes om elkaar in een andere omgeving te leren kennen.

Aanvullende opmerkingen

Stichting zaVie is een provinciale collectieve belangenbehartiger voor iedereen die in de provincie Groningen zorg, aandacht en ondersteuning nodig heeft. zaVie richt zich met name op ouderen, personen met een psychische kwetsbaarheid, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, chronisch zieken en hun familieleden/mantelzorgers. De belangrijkste activiteiten van zaVie zijn: collectieve belangenbehartiging (opkomen voor de gezamenlijke belangen van onze doelgroepen), signalering (inventariseren van knelpunten en deze gezamenlijk oplossen), voorlichting via themadagen en symposia, en het vormen van een netwerk met en voor de achterban. Stichting zaVie is een vrijwilligersorganisatie en de uitvoerende werkzaamheden worden door de vrijwilligers verricht. De stichting heeft een onderkomen bij Zorgbelang Groningen www.zorgbelang-groningen.nl en beschikt over een kantoorruimte en faciliteiten. De vrijwilligers die op locatie Zorgbelang aan het werk zijn, worden begeleid door de vrijwilligerscoördinator.