Algemeen bestuurslid – ZaVie

Algemeen bestuurslid – ZaVie

Extra informatie

Gegevens van de organisatie

Organisatie
zaVie
Omschrijving werklocatie
Schweitzerlaan 4, Groningen

Reageren op deze vacature?

A: Laan van de Sport 2, 9603 TG Hoogezand

Stichting ZaVie – zorg en aandacht voor iedereen – zet zich in voor goede zorg, aandacht en ondersteuning voor inwoners van de provincie Groningen. We behartigen de belangen van mensen met
een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch zieken, ouderen en hun naasten/mantelzorgers. Wij willen voor hen een betere maatschappelijke positie en kwaliteit van leven.
Hierbij staan hun mogelijkheden centraal, wij geloven in de kracht van mensen zelf.

Organisatie en activiteiten
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie waar mensen uit de doelgroepen, of met affiniteit hiermee, het
werk doen. zaVie is ‘van, voor en door’ en wil een organisatie zijn waar ieders talent wordt gezien, gehoord en ingezet! We organiseren voorlichtings- en themabijeenkomsten, gaan in gesprek met inwoners, luisteren naar hun ervaringen, signaleren knelpunten en doen activiteiten en projecten om deze
op te lossen. Hierbij werken we waar mogelijk samen met andere belangenorganisaties, zoals Zorgbelang Groningen en Platform Hattinga Verschure, en met gemeenten en zorgaanbieders.

Het bestuur
Het bestuur vergadert 10 tot 12 keer per jaar (overdag) en houdt zich bezig met onder andere het inhoudelijk beleid, vrijwilligersbeleid en financiën. Daarnaast leggen en onderhouden bestuursleden
contacten om het netwerk van zaVie te vergroten. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris,
penningmeesterleden en vijf leden. We streven naar een vertegenwoordiging uit alle doelgroepen.

Vaardigheden en kwaliteiten

Geïnteresseerd in bestuurswerk bij zaVie? We gaan graag met je in gesprek wanneer je: • affiniteit hebt met de doelstelling en doelgroepen van zaVie en in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking; • maatschappelijk betrokken bent en de ontwikkelingen in de VG-zorg kent (of bereid bent om je hierin te verdiepen); • beschikt over communicatieve vaardigheden en (bij voorkeur) enige bestuurlijke ervaring; • enthousiast, betrokken en collegiaal bent; • bereid en in de gelegenheid bent om 10 tot 12 keer per jaar te vergaderen en (incidenteel) andere overleggen of activiteiten bij te wonen.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

• voldoende tijd en gelegenheid om je in te werken; • mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering; • een WA-verzekering, reis- en onkostenvergoeding