Enthousiast nieuw lid voor Dorpsraad Muntendam

Enthousiast nieuw lid voor Dorpsraad Muntendam

Enthousiast nieuw lid voor Dorpsraad Muntendam

Als lid van de Dorpsraad Muntendam ben je een belangrijke vertegenwoordiger van de inwoners van je dorp en kun je misstanden en wensen aankaarten bij de gemeente. Hebben inwoners vragen over de veiligheid in hun buurt? Ziet u veel vervuiling op een bepaalde locatie? Hebben inwoners problemen in hun wijk waarmee ze nergens terecht kunnen? Dit soort vragen kan de Dorpsraad voor inwoners vertalen naar de gemeente. De Dorpsraad zijn de ogen en oren van de inwoners van Muntendam aangaande wegen, groen, voorzieningen, leefbaarheid, jeugd, ouderen, cultuur, scholing, verenigingen etc. Als Dorpsraadlid denkt u mee over de leefbaarheid in uw dorp!

Penningmeester – Zonnebloem Muntendam-Meeden

Penningmeester – Zonnebloem Muntendam-Meeden

Penningmeester – Zonnebloem Muntendam-Meeden

Ter vervanging van de huidige penningmeester zoekt de Zonnebloem een vrijwilliger die zich voor deze taak in wil zetten. Verder is het mooi als u zich samen met de huidige bestuursleden wilt inzetten voor het versterken van de afdeling Zonnebloem in Muntendam, Meeden. Het mee ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het ondersteunen van vrijwilligers.

Penningmeester – Rode Kruis

Penningmeester – Rode Kruis

Penningmeester – Rode Kruis

Penningmeester voor de afdeling Slochteren van het Nederlandse Rode Kruis.

Bestuurslid zwembad – De Tobbe

Bestuurslid zwembad – De Tobbe

Bestuurslid zwembad – De Tobbe

Zwembad De Tobbe drijft op vrijwilligers. Momenteel zouden wij graag in contact willen komen met iemand die zitting wil nemen in het zwembadbestuur. In overleg bespreken wij welke taken jij op je zou kunnen nemen.

Bestuurslid (vrijwilligers) – PSV SEO

Bestuurslid (vrijwilligers) – PSV SEO

Bestuurslid (vrijwilligers) – PSV SEO

Bijwonen vergaderingen van het bestuur (in principe 1 x maandelijks, 2 x ledenvergadering per jaar). Er is een vergaderrooster voor het jaar 2011.

Het bestuurslid heeft als taak vrijwilligersbeleid. Hieronder vallen: * opzetten beleid (er is al een eerste opzet voor een plan/er wordt reeds gewerkt met een grote groep vrijwilligers) * coördineren vrijwilligers * onderhouden in/externe contacten, overleg met div. commissies/leden over inzet * PSV SEO vertegenwoordigen op het gebied van vrijwilligersinzet/beleid * werven, stimuleren, enthousiasmeren vrijwilligers

Bestuurslid kunstmarktcommissie – Fraeylemaborg

Bestuurslid kunstmarktcommissie – Fraeylemaborg

Bestuurslid kunstmarktcommissie – Fraeylemaborg

De commissie organiseert de jaarlijkse kunstmarkt bij de Fraeylemaborg

Voorzitter – De Borgstee

Voorzitter – De Borgstee

Voorzitter – De Borgstee

De voorzitter is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van het beleid.

Coördineren van de verschillende bestuurstaken. Houdt toezicht daarop en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken.

Voorbereiden van bestuursvergaderingen en is verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van interne en externe communicatie.

Penningmeester – De Borgstee

Penningmeester – De Borgstee

Penningmeester – De Borgstee

De penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer van de tafeltennisvereniging en is verantwoordelijk voor de begroting en het financieel jaarverslag van de tafeltennisvereniging. Daarnaast is de penningmeester belast met de bewaking van het tijdspad dat daarvoor moeten worden doorlopen.

Teamspeler bestuurslid – Poso

Teamspeler bestuurslid – Poso

Teamspeler bestuurslid – Poso

Stichting POSO is een organisatie die naast vele activiteiten opkomt voor de belangen van ouderen in de gemeente Midden-Groningen.
Het POSO is tevens een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente.
Als bestuurslid geeft u mede inhoud aan de missie en visie van de POSO.
Het bestuur van de POSO werkt in teamverband waarin men elkaar zoveel mogelijk ondersteunt.

Op onze website vindt u meer informatie: www.poso-middengroningen.nl

Beheerder – de Badde

Beheerder – de Badde

Beheerder – de Badde

  • De beheerder is het aanspreekpunt voor bezoekers, gebruikers en werkgroepen.
  • Doet kleine klusjes en schoonmaakwerk in en om het pand.
  • Signaleert eventuele knelpunten/ problemen bij de uitvoering van activiteiten
Penningmeester – de Badde

Penningmeester – de Badde

Penningmeester – de Badde

De Penningmeester van SBH De Badde is verantwoordelijk voor:

– hetopstellen en bewaken van de begroting en resultatenrekening

– Financiële administratie, archief, beheer bankrekening

– Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans

– Maken van facturen voor gebruikers en verrekenen van borg en vrijwilligersuren

– Bewaking van budgetten van projecten

– Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen in samenwerking met SBH bestuur & gebruikers

– Levert enkele keren per jaar een tussentijdse rapportage op

– De penningmeester maakt deel uit van het bestuur Stichting Burgerparticipatie Hoogezand (SBH)

Voorzitter bestuur – Speelgoedbank Amalia

Voorzitter bestuur – Speelgoedbank Amalia

Voorzitter bestuur – Speelgoedbank Amalia

Opstellen van de agenda, ca. 2x per maand de vergadering voorzitten, in samenwerking met andere bestuursleden enkele praktische taken uitvoeren.