Reactie op collegebesluit

Reactie op collegebesluit

Reactie op collegebesluit

Geplaatst op 14 mei 2024

De medewerkers van Kwartier Zorg & Welzijn zetten zich al tientallen jaren met passie en toewijding in voor onze inwoners. Dat blijven we doen, met de middelen die we tot onze beschikking hebben.

Kwartier en de gemeente zien beiden ontwikkelingen in de samenwerking. Dat is logisch in een jarenlange samenwerking. Daarover zijn we regelmatig in gesprek. Ook heeft Kwartier te maken met uitdagingen die landelijk in de zorg- en welzijnssector spelen zoals arbeidsmarktkrapte, kostenstijgingen en oplopend verzuim als gevolg van toenemende werkdruk. Elke regio worstelt met de transformatie en de kosten van de jeugdhulp. Dat is voor Kwartier en de gemeente Midden-Groningen niet anders.

Kwartier werkt aan het oplossen van knelpunten die binnen haar invloedsfeer liggen. Daar hebben we een goed plan voor opgesteld waarbij we ook de input van zowel gemeente als het externe onderzoek hebben meegenomen. Dit plan voeren wij uit. We betreuren dat ons nieuwe managementteam niet de tijd heeft gekregen om de effecten zichtbaar te maken.

Natuurlijk levert het collegebesluit per 1-1-2028 voor ons als organisatie onzekerheid op voor de periode na deze datum. Dit doet een beroep op onze veerkracht. Dat de subsidie per die datum stopt, betekent niet dat ons werk stopt. Het werk gaat door. De samenwerking met de gemeente gaat door. En het belangrijkste: wij blijven ons inzetten voor onze inwoners.