OR

OR

OR

De Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Zij bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. De omvang en samenstelling kan per bedrijf verschillen. De OR van Kwartier Zorg & Welzijn draagt de naam ‘KwORtier’.

Missie KwORtier

De Ondernemingsraad wil fungeren als een betrouwbare, betrokken en transparante overlegpartner van de directie en het bestuur waarbij we voortdurend kijken naar de balans tussen het collectieve belang van medewerkers en het organisatiebelang. De Ondernemingsraad wil zich hard maken voor een organisatie waarin de kwaliteiten van medewerkers erkend en gestimuleerd worden en medewerkers trots zijn op hun werk.

Visie KwORtier

De Ondernemingsraad als soort “climate-control” van de organisatie:

  • Antenne voor wat er leeft in de organisatie;
  • Het creëren van een klimaat voor medewerkers waarin zij kunnen doen waar zij goed in zijn (tijd, ruimte en competenties);
  • Zorg dragen dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers in evenwicht zijn met elkaar;
  • Medewerkers moeten invloed kunnen uitoefenen op hun werk (omstandigheden).

Welzijn medewerkers

Balans

De OR behartigt de belangen van het personeel en ziet het als een van de belangrijkste doelen om op te komen voor het welzijn van het personeel. De OR vindt dat er een balans moet zijn en blijven tussen dat wat de medewerkers kunnen dragen, de draagkracht en dat wat het werk van hen vraagt, de werklast. Zeker in tijden van bezuinigingen en veranderingen. De OR ijvert ervoor dat Kwartier op een zorgvuldige en gedegen manier met haar medewerkers omgaat.

Proactieve houding

De OR neemt een actieve houding aan. Ze zal niet alleen ja of nee zeggen op voorgelegde stukken maar zelf ook initiatieven nemen. De OR wil graag meedenken over de koers van Kwartier en andere belangrijke zaken. Ze wil daarom vroegtijdig betrokken worden, zodat ze ook het personeel erbij kan betrekken.