Handreiking voor sociaal werk om samenwerking en welzijn te bevorderen

Handreiking voor sociaal werk om samenwerking en welzijn te bevorderen

Handreiking voor sociaal werk om samenwerking en welzijn te bevorderen

Geplaatst op 20 juni 2024

Hoogezand, 20 juni, – de sociaal werk organisaties die deel uitmaken van Gezond Groningen publiceren een nieuwe handreiking voor sociaal werk. De handreiking is gericht op het versterken van de samenwerking tussen zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Deze publicatie is bedoeld om duidelijk te maken wat welzijn betekent en hoe het bijdraagt aan een gezonder en veerkrachtiger Groningen.

In de handreiking wordt benadrukt dat sociaal werk een cruciale rol speelt in het bevorderen van gezondheid en welzijn. Uit onderzoek blijkt dat slechts 11% van de gezondheid wordt bepaald door zorgvoorzieningen, terwijl de overige 89% wordt beïnvloed door genetische factoren, individueel gedrag, sociale omstandigheden en de omgeving. Sociaal werk richt zich juist op deze laatste drie factoren en draagt daardoor significant bij aan verminderd zorggebruik, verhoogde weerbaarheid en een betere levenskwaliteit.

“Onze samenwerking met diverse partners in het netwerk Gezond Groningen helpt ons om de overgang van zorg naar gezondheid en welzijn te realiseren,” zegt Anne de Vries, directeur-bestuurder Kwartier Zorg & Welzijn,  namens alle sociaal werk organisaties in de provincie Groningen. “Met deze handreiking willen we de meerwaarde van sociaal werk zichtbaar maken en onze gezamenlijke inspanningen versterken om een gezonder Groningen te creëren.”

De holistische benadering van sociaal werk, zonder noodzaak voor een indicatie, helpt mensen om zelf weer in beweging te komen en duurzame sociale relaties op te bouwen. Elke geïnvesteerde euro in sociaal werk levert €1,60 op, wat zowel direct als indirect bijdraagt aan een verminderd zorggebruik en een productiever arbeidsaanbod.

De handreiking is te downloaden op de website van Gezond Groningen.