Dorpsvisie Foxhol: terugkijken, maar vooral vóóruitkijken!

Dorpsvisie Foxhol: terugkijken, maar vooral vóóruitkijken!

Dorpsvisie Foxhol: terugkijken, maar vooral vóóruitkijken!

Geplaatst op 9 juli 2024

Wat is er nou mooier dan inwoners die zelf een wijk- of dorpsvisie maken? In Foxhol zijn bewoners vol enthousiasme aan de slag gegaan om een plan te maken. Opbouwwerker Marien van Schijndel van Kwartier Zorg & Welzijn is nauw betrokken geweest bij dit proces. Een goede aanleiding voor hem om met enkele leden van de werkgroep terug te blikken op het proces en de resultaten. De resultaten krijgt ieder huishouden in Foxhol binnenkort in de vorm van een mooie plattegrond in de brievenbus.

Arie Piening (dorpsfotograaf, vrijwilliger in de werkgroep wijkbeheer en tijdens het uitlaten van zijn hond ook Foxhol’s oogje-in-het-zeil-houder) is heel enthousiast over het proces dat de werkgroep samen is aangegaan. ‘Het plan maken gaf mij meteen een heel positief gevoel, want het is tegenwoordig best wel moeilijk om mensen actief te krijgen. Mensen kijken vaak de kat uit de boom of hebben nergens tijd voor. Maar die houding maakt je dorp er niet altijd gezelliger en leefbaarder op. We vonden dan ook dat het dorpsplan eraan bij moest dragen om die situatie waar mogelijk te verbeteren.’

Zoiets gaat niet vanzelf. Men gaat in gesprek over wat voor soort dorp Foxhol eigenlijk is. De werkgroep concludeert dat Foxhol heel lang als een moeilijk dorp is gezien. Inwoners van het dorp nemen meestal geen blad voor de mond als ze ergens iets van vinden of als ze het ergens niet mee eens zijn. Dat zet de verhoudingen soms wel op scherp. Ook voor mensen die zich voor het dorp inzetten. Maar je weet wel wat je aan elkaar hebt en het blijkt dat er heel veel mogelijk is én dat het een dorp is om trots op te zijn. Sandra Huft bezocht nieuwsgierig de keet op wielen die werd gebruikt bij de gesprekken met buurtbewoners. Ze haakte meteen enthousiast aan. ‘Ik zie dit als een kans om de saamhorigheid in het dorp te versterken. Meer naar elkaar omkijken, van jong tot oud, en samen aandacht voor mensen die alleen zijn. Kortom, dingen doen die het dorp leuker én gezelliger maken.’ Trienko Aslander van Lefier, in de wijk o.a. actief in Het Buurtloket, is gedurende het proces ook aangeschoven. ‘Heel nuttig en leerzaam om te weten wat er leeft want een leuke buurt maak je samen.’

Evert Dagelet, de procesbegeleider van het dorpsplan, is blij met de  waardering voor zijn aanpak. ‘We hebben veel gesprekken gevoerd en kregen daarbij enthousiaste reacties op hoe we dat deden. In samenspraak met Marien (opbouwwerker van Kwartier) en de werkgroep hebben we juist ook afspraken gemaakt over het vervolg. Een plan is al gauw dood papier als je ook niet nadenkt over hoe verder te gaan.’

Er ligt nu een mooi overzicht van dingen die op de korte termijn geregeld kunnen worden, en zaken die meer tijd nodig hebben. In feite een agenda waar de inwoners met steun van gemeente en het opbouwwerk verder mee kunnen. Niet alles zal vanzelf gaan, maar het plan is een mooie start voor inwoners van Foxhol om mee aan de slag te gaan.