We Helpen

We Helpen

We Helpen

In plaats van problemen voor bewoners op te lossen wordt meer en meer de eigen verantwoordelijk van bewoners voor de leefbaarheid in de wijk aangesproken en gestimuleerd. De wijkwerkers pakken problemen en behoeftes samen met de bewoners op en stimuleren eigen initiatief en zelfredzaamheid van bewoners. We Helpen  (website waarop hulp gevraagd of aangeboden kan worden) en buurtbemiddeling (vrijwilligers bieden hulp bij het oplossen van conflicten) zijn hier voorbeelden van. Daar waar nodig biedt het wijkwerk ondersteuning om plannen en ideeën van bewoners te realiseren. Het buurt- en wijkwerk bestaat uit opbouwwerkers en sociaal beheerders. Een nieuwe ontwikkeling is het sociaal team.

Dankzij WeHelpen kunnen we elkaar nu gemakkelijker vinden.

Neem eens een kijkje op de website www.wehelpen.nl/midden groningen