Bestaat er een vergoeding voor mantelzorgers?

Bestaat er een vergoeding voor mantelzorgers?

Bestaat er een vergoeding voor mantelzorgers?

Op de website van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, vindt u een overzicht over vergoedingen voor mantelzorgers en alles wat met geldzaken & mantelzorg te maken heeft. Bijvoorbeeld over:

 • Erfbelasting
 • Eigen bijdragen
 • Vergoedingen
 • Persoonsgebonden Budget
 • Belastingen
 • Sollicitatieplicht en WW- of bijstandsuitkering
 • Samenwonen met AOW of ANW

Over het mantelzorgcompliment:

Ieder jaar kunnen mantelzorgers, als waardering voor hun zorg, in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment. Vanaf 2015 regelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dit niet meer. Het Rijk geeft de verantwoordelijkheid voor de waardering van mantelzorgers aan gemeenten.

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde vinden de waardering van de mantelzorger erg belangrijk. Het mantelzorgcompliment bestaat uit een waardebon en een bloemetje.

Dit jaar worden de mantelzorgcomplimenten op 9 november, de dag vóór de landelijke Dag van de Mantelzorg, uitgedeeld. Heeft u het compliment in 2017 ontvangen? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Wel vragen wij u het aan ons door te geven als uw situatie verandert, als u niet meer aan de criteria voldoet of als u geen mantelzorger meer bent.

U komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment als u:

 • Intensieve zorg of hulp biedt aan een naaste;
 • Minimaal 8 uur per week;
 • Minimaal 3 maanden lang;
 • 15 jaar of ouder bent;
 • Voor iemand zorgt die in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Slochteren of Menterwolde woont.

Wilt u in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het sociaal team in het gebied waar degene voor wie u zorgt woont. Een medewerker van het sociaal team heeft een gesprek met u om te kunnen beoordelen of u aan de criteria voldoet. De gemeente deelt maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager uit.

Vragen en antwoorden

Deze vraag is gerelateerd aan: