Welzijnscoach

Welzijnscoach

Welzijnscoach

 

Kwartier Zorg & Welzijn is een dynamische welzijnsorganisatie die in opdracht van de gemeente Midden-Groningen werkt aan het behouden en versterken van welzijn voor de mensen in deze gemeente. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, het voorkomen van sociaal isolement en het versterken van de sociale samenhang. Kwartier is zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar en daarmee ‘Altijd in de Buurt’.

Wegens vertrek van een collega, zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste collega in de functie van:

           Welzijnscoach binnen het programma Welzijn op Recept                                                                          (28 uur)

Bij (chronische) stress, verlies, ziekte, ontslag of een andere ingrijpende gebeurtenis kan het moeilijk zijn zelf weer een goede draai aan het leven te geven. Daardoor kunnen soms lichamelijke of psychische klachten ontstaan. De welzijnscoach kijkt samen met de cliënt wat hij / zij in het dagelijks leven kan doen om zich beter te voelen. Eén van de pijlers qua werkwijze onder het programma is het gedachtegoed ‘Positieve Gezondheid’.

De coach is geen hulpverlener, maar biedt kortdurende ondersteuning en werkt daarbij nauw samen met o.a. huisartsen, praktijkondersteuners en collega’s binnen het welzijnswerk en sociale teams.

Het gaat in eerste instantie om een aanstelling tot 31 december 2023, met de intentie dit te verlengen.

Wat zijn de taken?

 • Je voert, na doorverwijzing door huisartsen en praktijkondersteuners, intakegesprekken met inwoners (met psychosociale problematiek). Je sluit aan op de eigen regie van deze inwoners, je krijgt helder wat zij zelf graag willen en kunnen en stimuleert dat zij aan passende welzijnsactiviteiten deelnemen. Je voert de gesprekken zowel in de huisartsenpraktijk als bij inwoners thuis;
 • Je draagt zorg voor toeleiding en mogelijk kortdurende begeleiding van inwoners naar passende welzijnsactiviteiten. Waar nodig maak je met aanbieders afspraken over eventuele begeleiding tijdens en na deelname aan activiteiten;
 • In nauwe samenwerking met collega’s, vrijwilligers(organisaties) en andere partners help je mee bij het ontwikkelen en bijhouden van een actueel overzicht van organisaties en welzijnsactiviteiten in het gebied. Waar nodig initieer je vernieuwing van welzijnsaanbod;
 • Je geeft bekendheid aan je eigen rol en taak, geeft impulsen aan nieuwe samenwerkingsvormen en draagt in brede zin kennis en ervaringen over aan de diverse samenwerkingspartners. Specifiek voor de huisartsen en praktijkondersteuners zorg je dat je in onderling overleg zichtbaar en toegankelijk bent en blijft.
 • Je bent verantwoordelijk voor adequate terugkoppeling van voortgang in welbevinden en welzijn van doorverwezen inwoners, klanttevredenheidsonderzoek en voortgangsrapportages. Je gaat daarbij zorgvuldig om met privacyaspecten.

Wat vragen wij?

 • Je weet echt contact te maken met mensen en sluit aan op wat zij zelf kunnen en belangrijk vinden. Je stimuleert meedoen aan de samenleving, deelname aan activiteiten, vrijwilligerswerk doen, uitbreiden sociale contacten en versterken van het eigen netwerk;
 • Een sociaal agoog, hbo werk- en denkniveau, met kennis van motiverende gespreksvoering, netwerken, community-building en het concept van positieve gezondheid. Je kent de sociale kaart en organisaties/verenigingen die in het gebied actief zijn of kunt je dat snel eigen maken;
 • Je beschikt als teamspeler over zeer goede sociale- en communicatieve vaardigheden en bent in staat een coachende rol te vervullen richting je teamgenoten en vrijwilligers. Je bent vaardig in het opbouwen van een prima samenwerkings- en vertrouwensrelatie met huisartsen en praktijkondersteuners. Daarnaast ontwikkel je een brede samenwerking met diverse partners zoals vrijwilligers(organisaties), verenigingen en (thuis)zorgorganisaties;
 • Je kunt goed functioneren en schakelen in verschillende culturen en werksoorten;
 • Je kunt zelfstandig werken, bent proactief, durft buiten de kaders te denken en te handelen en bent flexibel qua werktijden;
 • Je bent in het bezit van een auto en rijbewijs.

Wat bieden wij?

 • In eerste instantie een aanstelling tot 31 december 2023, met perspectief op een langer dienstverband;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal werk, schaal 8;
 • Een dynamische functie waarbij je deel uitmaakt van een projectorganisatie, in nauwe samenwerking met een team van collega’s en projectleider.

Solliciteren?

 • Je kunt je sollicitatiebrief met CV zenden aan Stichting Kwartier Zorg & Welzijn, t.a.v.  Joke Kragt, o.v.v. sollicitatie Welzijnscoach naar het e-mailadres: vacature@kwartierzorgenwelzijn.nl;
 • De sluitingsdatum is 23 mei 2022;
 • de sollicitatiegesprekken zijn gepland op 30 mei a.s.

Vragen?

 • Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Kwartier Zorg & Welzijn en vragen naar Joke Kragt (0598) 36 49 00.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.