Leidinggevende

Leidinggevende

Leidinggevende

Kwartier Zorg & Welzijn is een dynamische welzijnsorganisatie die in opdracht van de Gemeente Midden-Groningen werkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners, het voorkomen van sociaal isolement en het versterken van de sociale samenhang. Er ligt een duidelijke opgave, namelijk het door ontwikkelen van het voorliggend veld richting integrale gebiedsteams en het werken aan meetbare resultaten. Kwartier is zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar en daarmee ‘Altijd in de Buurt’.

 

Kwartier Zorg & Welzijn is per 1 november 2023 op zoek naar een

                     Leidinggevende   


Voor 36 uur per week
 (jaarcontract met de intentie tot verlenging)

Wat houdt de functie in?

Als leidinggevende ben je onderdeel van het managementteam en geef je leiding aan professionals van verschillende disciplines waaronder welzijnswerkers (opbouwwerk, jongerenwerk, ouderenadvies en andere vakgebieden), casemanagers Jeugd, maatschappelijk werkers, casemanagers WMO en maatwerkspecialisten. Binnen Kwartier vindt momenteel een samenvoeging plaats van sociale teams en welzijn tot vier integrale gebiedsteams en een regioteam. De gebiedsteams worden inhoudelijk ondersteund door een teamcoach en gedragswetenschappers. De leidinggevende die we zoeken gaat zowel een gebiedsteam als het regioteam aansturen.

Naast je mensgerichte houding beschik je over ruime inhoudelijke kennis van het werkgebied, met name op het gebied van Welzijn. Je bent een verbinder en staat in voor het gezamenlijk belang. Je brengt verschillende belangen bij elkaar, bent resultaatgericht en zoekt naar oplossingen. Gezien de gemeentelijke context waarbinnen je werkt is politieke sensitiviteit van groot belang. Tegelijk durf je daar waar nodig knopen door te hakken, te begrenzen en vrij te laten. Je levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en uitwerken van strategische en tactische vraagstukken en bent integraal verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het tactische- en operationele beleid. Dit doe je door het opstellen van werkplannen en rapportages en het monitoren van de realisatie van gestelde doelen. Hierbij ben je faciliterend en voorwaardenscheppend voor het team.

Wat breng je mee?

 • HBO+/WO werk en denkniveau;
 • meerjarige ervaring in het strategisch leidinggeven en in het hebben van integrale verantwoordelijkheden;
 • ruime kennis van en ervaring binnen het Sociaal domein en in het bijzonder op het terrein van Welzijn;
 • je hebt een duidelijke visie op de preventieve kracht van Welzijn en weet dit als geen ander over het voetlicht te brengen, zowel intern als naar buiten;
 • analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concreet haalbare doelen;
 • een proactieve en ondernemende houding in het signaleren en bespreken van consequenties van ontwikkelingen;
 • een verbinder, zowel naar de gemeente als de partners op alle gebieden in het werkveld;
 • ervaring met het aanvragen van subsidies en budgetbeheer en -sturing;
 • politieke sensitiviteit en ervaring met het krachtenveld binnen een gemeente;
 • daadkracht, een analytische blik en lef;
 • een heldere visie op jouw managementstijl.

Voor de uitoefening van deze functie is het kunnen overleggen van een VOG noodzakelijk.

Wat bieden wij?

Wij bieden een mooie positie in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Kwartier past de cao sociaal werk toe. Deze cao kent onder andere een aantrekkelijke IKB (Individueel Keuze Budget) en loopbaanbudget. De salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring en is gebaseerd op salarisschaal 11 (€ 3.909,- tot max. € 5.845,- bruto per maand). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Vragen?

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Javenda Oppewal, directeur-bestuurder a.i. te bereiken op tel.nr. 06-29 603 654.

Solliciteren?

Ben je geïnteresseerd in deze functie, richt dan vóór 25 september 2023 je motivatiebrief en Curriculum Vitae aan Kwartier Zorg & Welzijn, t.a.v. mw. J. Oppewal, via mail: vacature@kwartierzorgenwelzijn.nl