Opbouwwerker

Opbouwwerker

Opbouwwerker

Kwartier Zorg & Welzijn is een dynamische welzijnsorganisatie die in opdracht van de gemeente Midden-Groningen werkt aan het behouden en versterken van welzijn voor de mensen in deze gemeente. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, het voorkomen van sociaal isolement en het versterken van de sociale samenhang. Kwartier is zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar en daarmee ‘Altijd in de Buurt’. Kwartier werkt aan het bevorderen van sociale veerkracht op alle levensgebieden, waaronder gezonde leefstijl, cultuur, educatie, ‘meedoen’en ontmoeting. Zo dragen we bij aan een leefbare en sociale leefomgeving waarin inwoners zich prettig voelen, waarin ieder binnen zijn eigen mogelijkheden meekan doen en waarin zij kunnen terugvallen op een sociale netwerkwaar nodig. Het welzijnsteam, bestaande uit opbouwwerkers, welzijnscoaches, medewerkers maatschappelijke activering, medewerkersvrijwilligerscentrale en steunpunt mantelzorg, biedt dienstverlening in de wijk. Ter aanvulling en ondersteuning van het team zijn wij op zoek naar een collega die enthousiast meewerkt in de functie van:

 

OPBOUWWERKER M/V

32 tot 36 uur per week, per direct voor de duur van één jaar, met de bedoeling dit te verlengen

Ben jij een creatieve ontwikkelaar en bruggenbouwer met alle partijen in het sociale domein? Zie jij kansen, kun je mobiliseren en activeren? Dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Wat zijn je taken?

Als opbouwwerker richt je je op het versterken van het netwerk van samenwerkende organisaties én de eigen regie van inwoners, om zo de leefbaarheid in wijken en dorpen te versterken. Dit in samenwerking met de gemeentelijke Gebiedsregisseur, om zo te komen tot een goede samenhang binnen de gebiedsaanpak. Leefbaarheid en integraliteit is de basis van het werk. Je bent zichtbaar en kent de verschillende groepen inwoners. Je weet maatschappelijke initiatieven en voorzieningen aan elkaar te verbinden en (collectieve) ondersteuningsvragen te beantwoorden of te koppelen aan het aanbod.

Samengevat:

 • Samen met collega’s geef je een impuls aan (vernieuwende) welzijnsdiensten, voorzieningen en activiteiten. Daartoe neem je graag het initiatief;
 • Je signaleert collectieve knelpunten en kansen in wijken / dorpen en zet deze vervolgens om in een plan van aanpak en stemt dit af met collega’s en ketenpartners;
 • Inwoners / groepen activeer je door hen te vragen zich in te zetten voor het gezamenlijke belang, initiatieven te verbinden en zelfregie te nemen. Je legt actief verbindingen met andere partijen in je brede netwerk.

Er wordt van je gevraagd dat je:

 • beschikt over een relevant Hbo-diploma;
 • Gericht op proactief en prestatiegericht werken, zowel zelfstandig als in teamverband;
 • kennis van en ervaring hebt met methodisch gebiedsgericht werken;
 • Aantoonbare ervaring hebt als ondersteuner en verbinder van netwerken, je beheerst netwerkstrategieën;
 • bereid bent om in de avonden en weekenden te werken;
 • organisatorische,- en communicatievaardigheden hebt;
 • werkplannen kunt maken en planmatig kunt werken;
 • in het bezit bent van een rijbewijs en een auto.

Wat kun je verwachten

 • een aanstelling voor de duur van in eerste instantie één jaar, met de intentie dit te verlengen;
 • salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO; SCW3, schaal 8.
 • een uitdagende functie in een dynamische organisatie met een grote diversiteit aan werksoorten.
 • je werkt in een team van zes opbouwwerkers.

Solliciteren

 • Je kunt je motivatiebrief met cv tot en met 26 mei 2022 sturen naar: Kwartier Zorg & Welzijn, a.v. Hans Raspe via mail vacature@kwartierzorgenwelzijn.nl. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 31 mei 2022, we willen je vragen om hier rekening mee te houden in je agenda.

Vragen

 • Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Kwartier Zorg & Welzijn en vragen naar Hans Raspe (0598) 36 49 00.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet prijs gesteld