Word spaarkringbegeleider in Midden-Groningen

Word spaarkringbegeleider in Midden-Groningen

Extra informatie

Gegevens van de organisatie

Omschrijving werklocatie
Midden-Groningen

Reageren op deze vacature?

A: Laan van de Sport 2, 9603 TG Hoogezand

Wat zijn spaarkringen?
Een spaarkring is een groep van mensen die samen spaart voor een eigen gekozen doel.
De spaarkringen worden goed begeleid door een spaarkringbegeleider. Door samen te sparen ontstaat snel het vertrouwen elkaar te steunen en ervaringen uit te wisselen. Spaarkringen kunnen na een eerste periode van training zolang doorgaan als de leden dat zelf willen.

Wat doe je als spaarkringbegeleider?
Je werft samen met anderen, leden voor je spaarkring. Dan start je met de bijeenkomsten. De eerste paar maanden train je de spaarkringleden op hoe de spaarkring werkt. Daarna verandert je rol van trainer naar coach, de leden van de spaarkring worden steeds zelfstandiger. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de begeleider de spaarkring helemaal loslaat. Als spaarkringbegeleider word je, indien gewenst tijdens deze gehele periode ondersteund door een coach.

Hoe word je spaarkringbegeleider?
In een gesprek verkennen we samen of de rol van de spaarkringbegeleider bij je past. Daarna volgen twee dagen training. Tijdens de trainingen leer je hoe een spaarkring werkt en wat jouw rol is. Tijdens de looptijd van de spaarkring blijven we je begeleiden om je rol als spaarkringbegeleider zo goed mogelijk te vervullen.

Vaardigheden en kwaliteiten

Je spreekt Nederlands en je kunt Nederlands lezen en schrijven; je kunt rekenen (optellen en aftrekken, met of zonder rekenmachine); je kunt goed met mensen omgaan, gemakkelijk een praatje maken en vooral ook goed luisteren, je kunt je aan afspraken houden (voor jezelf en voor de groep), je kunt leiding nemen in een groep, je bent vriendelijk, hartelijk en eerlijk en je kunt zorgen voor een prettige sfeer, je hebt misschien zelf ervaring met hoe moeilijk omgaan met geld kan zijn, en weet hoe belangrijk sparen is.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Je begeleidt tenminste één spaarkringperiode van 6-12 maanden actief een spaarkring, je volgt het trainingsprogramma én drie inspiratiebijeenkomsten (online of fysiek). Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Je krijgt een maatje/coach die je helpt. Bij het succesvol afronden van je eerste spaarkring ontvang je een certificaat, vanaf dan mag je zelfstandig spaarkringen starten en begeleiden.

Aanvullende opmerkingen

Je bent bereid tijd te investeren voor de intake en voor de training en de werving van leden. Je begeleidt de spaarkring elke week of om de week (maximaal 2 uur voor gemiddeld 9 maanden + voorbereidingstijd). Eerst ben je altijd aanwezig, daarna wat minder. Overige taken zijn het bijwonen van bijeenkomsten voor spaarkringbegeleiders, overleg en evaluaties met coaches.