Secretaris – Zonnebloem

Secretaris – Zonnebloem

Extra informatie

Gegevens van de organisatie

Organisatie
De Zonnebloem, Noordbroek Zuidbroek
Omschrijving werklocatie
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Reageren op deze vacature?

A: Laan van de Sport 2, 9603 TG Hoogezand

Wat gaat u doen?

  • het voorbereiden, bijwonen en verslagleggen van bestuursvergaderingen
  • het behandelen van de inkomende en uitgaande post
  • het bijhouden van het archief en de vrijwilligersadministratie
  • het maken van jaarverslagen en de begroting
  • het regelen van bestellingen van drukwerk, souvenirs en dergelijke
  • het samenwerken en overleg voeren methet regiobestuur en anderen
  • het meedenken bij het ontwikkelen van beleid en richting geven aan de koers van de vereniging
  • het (eventueel) onderhouden van contacten met andere organisaties en overheden

Vaardigheden en kwaliteiten

Wat vragen wij?

  • nauwkeurig
  • organisatorische kwaliteiten
  • besluitvaardig
  • representatief
  • kunnen samenwerken in een team

De werktijden zijn wisselend en de gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer een dagdeel per week.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

In jouw eigen omgeving een waardevolle bijdrage leveren voor mensen met een lichamelijke beperking.

Wat stellen we daar tegenover?

  • zekere mate van vrijheid bij de uitvoering van werkzaamheden
  • afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierige sfeer
  • zinvolle vrijetijdsbesteding
  • ondersteuning en diverse cursusmogelijkheden
  • nieuwsbrief voor vrijwilligers
  • aanvullende verzekering gedurende werkzaamheden voor de Zonnebloem
  • kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de functie worden uiteraard vergoed