Penningmeester – de Badde

Penningmeester – de Badde

Extra informatie

Gegevens van de organisatie

Organisatie
Stichting Burgerparticipatie Hoogezand
Omschrijving werklocatie
Centrum De Badde

Reageren op deze vacature?

A: Laan van de Sport 2, 9603 TG Hoogezand

De Penningmeester van SBH De Badde is verantwoordelijk voor:

– hetopstellen en bewaken van de begroting en resultatenrekening

– Financiële administratie, archief, beheer bankrekening

– Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans

– Maken van facturen voor gebruikers en verrekenen van borg en vrijwilligersuren

– Bewaking van budgetten van projecten

– Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen in samenwerking met SBH bestuur & gebruikers

– Levert enkele keren per jaar een tussentijdse rapportage op

– De penningmeester maakt deel uit van het bestuur Stichting Burgerparticipatie Hoogezand (SBH)

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Je hebt kennis of ervaring met een eenvoudige boekhouding.

Aanvullende opmerkingen

De uitdaging van SBH De Badde is om zowel sociaal maatschappelijk als economisch meerwaarde te genereren zodat De Badde zichzelf kan bedruipen. Er zou behalve horeca mogelijk ook een bewonersbedrijf of wijkcooperatie opgezet kunnen worden. Er is binnen deze bestuursfunctie in deze overgangsfase veel ruimte voor nieuwe ideeen en initiatieven.

Je zult eerst tijdelijk meelopen als aspirant bestuurslid of als algemeen bestuurslid ivm aansprakelijkheid en overdracht van de functie.