Penningmeester – de Badde

Penningmeester – de Badde

Informatie over deze vacature

Contactpersoon
Julia Nijland
Omschrijving werklocatie
Centrum De Badde
Wat is interssant of leuk aan dit vrijwilligerswerk

Je hebt kennis of ervaring met een eenvoudige boekhouding.

Aanvullende opmerkingen voor de vacature

De uitdaging van SBH De Badde is om zowel sociaal maatschappelijk als economisch meerwaarde te genereren zodat De Badde zichzelf kan bedruipen. Er zou behalve horeca mogelijk ook een bewonersbedrijf of wijkcooperatie opgezet kunnen worden. Er is binnen deze bestuursfunctie in deze overgangsfase veel ruimte voor nieuwe ideeen en initiatieven.

Je zult eerst tijdelijk meelopen als aspirant bestuurslid of als algemeen bestuurslid ivm aansprakelijkheid en overdracht van de functie.

De Penningmeester van SBH De Badde is verantwoordelijk voor:

– hetopstellen en bewaken van de begroting en resultatenrekening

– Financiële administratie, archief, beheer bankrekening

– Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans

– Maken van facturen voor gebruikers en verrekenen van borg en vrijwilligersuren

– Bewaking van budgetten van projecten

– Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen in samenwerking met SBH bestuur & gebruikers

– Levert enkele keren per jaar een tussentijdse rapportage op

– De penningmeester maakt deel uit van het bestuur Stichting Burgerparticipatie Hoogezand (SBH)