Subsidie voor jongerenproject MDT-Make a Move!

Subsidie voor jongerenproject MDT-Make a Move!

Subsidie voor jongerenproject MDT-Make a Move!

Geplaatst op 18 november 2020

Vanuit het landelijk programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) hebben Kwartier en Stichting Sport4Connect de 2-jarige subsidie ontvangen voor het opstarten van MDT-Make a Move. Met dit project kunnen we de komende twee jaar ruim 300 jongeren de kans bieden het beste uit zichzelf te halen. Zowel in Midden-Groningen (Kwartier) als in de toekomstige gemeente Eemsdelta (Stichting Sport4Connect).

MDT-Make a Move maakt het voor jongeren tussen 14 en 27 jaar mogelijk hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Jongeren doen vrijwillig mee en stellen persoonlijke doelen. We gaan programma’s en/of activiteiten aanbieden gericht op jongerenparticipatie en talentontwikkeling. Deelnemers aan MDT-Make a Move krijgen de gelegenheid gebruik te maken van de Maakwerkplaats. Dit omvat een muziekstudio, dansruimte, video- en audioapparatuur, computers, (3D-)printers, naaimachines, gereedschappen en materialen.

Meer info over MDT-Make a Move in Midden-Groningen: mdt@kwartierzorgenwelzijn.nl

Over Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Binnen het programma MDT werken de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT. In het regeerakkoord is afgesproken dat er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor MDT.