Move Mentoring

Move Mentoring

Move Mentoring

Move Mentoring (MM) is een project waarbij jongeren begeleid worden door mentoren. Deze mentoren zijn vrijwilligers bij Kwartier Zorg & Welzijn.

Wie kunnen meedoen?
MM is voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het maken van keuzes, het vinden van werk of het omgaan met problemen. De mentoren bieden een luisterend oor, staan naast je en kunnen advies geven.

Hoe kan je je aanmelden?
Jongeren kunnen zichzelf aanmelden voor MM. Ook kunnen ze verwezen worden door het sociaal team of jongerenwerkers. Ook ouders/verzorgers mogen hun kind aanmelden. Aanmelden kan bij Angela Knot (0626872786)

En dan?
In overleg wordt op korte termijn een kennismakingsgesprek gepland. Indien mogelijk neemt de beoogde mentor deel aan dit gesprek. Dit om de lijntjes kort te houden en efficiënt te handelen. Wanneer mentor en jongere samen een traject aan willen gaan, worden telefoonnummers uitgewisseld, de werkdoelen vastgesteld en afspraken gemaakt. In de eerste 3 maanden polst de mentorbegeleider eens per maand bij de betreffende mentor of alles nog naar wens verloopt. In de eerste 3 maanden polst de jongerenbegeleider eens per maand bij de jongere of alles nog naar wens verloopt. Gaat het goed, dan wordt er in het vervolg eens per 3 maanden gecheckt. Een traject duurt gemiddeld een jaar. Aan het eind van een traject wordt er geëvalueerd met de 4 betrokken personen (mentor, jongere, jongerenbegeleider en mentorbegeleider). Een mentor verbind zich voor tenminste een jaar aan een jongere. De jongere mag ten allen tijde stoppen. Met goede reden mag een mentor, in overleg, ook de samenwerking opzeggen.

Vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact op met: Angela Knot (0626872786)

Zelf mentor worden?
We zijn nog op zoek naar mentoren! Heb je interesse? Ook dan kun je je melden bij Angela.