Parkeerplaats 8: Huisvesting

Parkeerplaats 8: Huisvesting

Parkeerplaats 8: Huisvesting

Waar kan ik betaalbare woningen vinden?
Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons van Lefier elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.
Voor meer informatie: Website | Contact

Door problemen ben ik niet instaat om zelfstandig te wonen, bij wie kan ik terecht?
Sociaal Pension Hoogezand is een woonvoorziening voor 24 mensen die er door problemen niet in slagen om zelfstandig te wonen door een meervoudige problematiek (dakloosheid, schulden, (lichte) psychiatrische en psychosociale problematiek, eventueel in combinatie met een verslaving. Er zijn 21 zit-/slaapkamers en 3 aanleunwoningen. Het Sociaal Pension biedt een thuis waar rust en structuur voorop staan. Er is begeleiding bij het wonen en leven en alledaagse zaken als het huishouden, koken en de post. Hierbij geldt: wat u zelf kan, doet u ook zelf. Er wordt actief gewerkt aan dagbesteding. Wil iemand doorstromen naar een eigen (huur)woning, dan wordt daar naartoe gewerkt. Langere tijd of blijvend in de voorziening wonen kan ook.
Voor meer informatie: Website | Contact

Ik heb een probleem met de buren, wie kan mij helpen?
Buurtbemiddeling helpt buren bij het oplossen van conflicten waar zij zelf niet uitkomen. Goed getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide buren en helpen u in een gesprek een oplossing te vinden waar beiden mee kunnen leven. De buurtbemiddelaars spelen niet voor rechter maar zijn neutraal. Ze werken altijd met z’n tweeën en hebben een geheimhoudingsplicht.
Voor meer informatie: Website

Heeft u aardbevingsschade als gevolg van gaswinning in Groningen?
De Onafhankelijke Raadsman is het meldpunt voor klachten over de afhandeling van een schadeclaim door NAM of CVW. Klachten over bouwkundige versterking kunt u ook melden bij de Raadsman.
Voor meer informatie:
 Website | Contact

Wat als de ellende compleet is en het einde zoek is? als mensen het zelf echt niet redden en omgeving en instanties het laten afweten? Hoe wordt je dan problemen zoals schulden, dakloosheid en verslaving dan de baas?
LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Vaak zien we een combinatie van problemen. En omdat problemen nooit op zich staan, stemmen we onze aanpak altijd af op iemands situatie en omgeving, die per regio enorm kan verschillen. LIMOR heeft afspraken met de centrum gemeente Groningen en is in de hele provincie werkzaam.
Voor meer informatie:
 Website | Contact

Kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen?
Dit kan komen door uw gezondheid of door sociale problemen. U kunt bijvoorbeeld klusjes in huis niet meer zelf doen. Of u komt niet meer zelfstandig naar de tweede verdieping van uw huis. Het kan ook zijn dat u moeite heeft met het bijhouden van uw administratie. Of dat u door problemen dakloos dreigt te worden. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan familieleden, vrienden en buren. U kunt ook met uw hulpvraag terecht bij het sociaal team.
Voor meer informatie: Website | Contact

Ik zet met allerlei vragen en problemen rond ouder worden, bij wie kan ik terecht?
Bij het ouder worden kunnen er vragen of problemen ontstaan op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën. Veel ouderen weten de weg niet naar voorzieningen of kunnen geen oplossingen vinden voor ontstane problemen. Ook hebben ouderen niet altijd de beschikking over hulp uit hun eigen omgeving (mantelzorgers). De Sociale Teams kunnen in dergelijke gevallen een vraagbaak zijn, hulp bieden en u ondersteunen bij het maken van keuzes. Aan de hulp van de ouderenadviseur zijn geen kosten verbonden.
Voor meer informatie: Website | Contact

Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld. Waar vind ik hulp?
Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Praten helpt echt, want het zet iets in gang. Je kunt praten met een ander, of met degene waar je je zorgen over maakt. Het kan moeilijk zijn om erover te praten. Maar bedenk wel: als je niks doet, verandert er zeker niks. Je hoeft dit niet alleen te doen. Er zijn goeie hulpverleners die gespecialiseerd zijn in huiselijk geweld. Zij weten waar je terecht kunt voor alle hulp en advies die je nodig hebt.
Voor meer informatie: Website | Contact

Heeft u met vragen, advies nodig of redt u het even niet ondanks de hulp in uw omgeving?
De Dorps Informatiepunten Midden-Groningen kunnen u dan helpen de juiste weg te vinden om daadwerkelijk met uw vraag geholpen te worden. Op het Dorpsinformatiepunt in uw dorp zijn medewerkers beschikbaar die samenwerken met de Dorpsraden, plaatselijke vrijwilligers in uw dorp én professionals. Het Dorpsinformatiepunt is van úw dorp en staat voor ú klaar!

De Informatiepunt-medewerker zoekt samen met u naar een antwoord. Zij hebben ook contacten met mensen van de gemeente en kunnen ook bijvoorbeeld iets op een website voor u opzoeken en uitprinten.
U kunt alleen komen maar u mag ook iemand meenemen. De Informatiepunt-medewerker luistert en helpt u op weg terwijl uw privacy gewaarborgd blijft. U kunt een gesprek voeren met een kopje koffie of thee erbij.
Voor meer informatie: Website | Contact

Heeft u kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Wat gerepareerd dient te worden?
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen.
Voor meer informatie: Website | Contact

Bent u alleenstaande ouder en ontvangt u een bijstandsuitkering? Gaat uw kind naar de kinderopvang?
In een aantal gevallen heeft u recht op vergoeding van de eigen bijdrage.

De voorwaarden voor het aanvragen van een aanvullende bijdrage voor kinderopvang zijn:

  • u bent alleenstaande ouder;
  • u ontvangt bijstand van de gemeente Midden-Groningen;
  • er zijn geen andere opvang mogelijkheden voor uw kind(eren);
  • de kosten van de eigen bijdrage weegt op tegen uw salaris;
  • kunnen de kosten uit de financiële voordelen van het werk betaald worden?
  • we gaan altijd uit van de goedkoopste oplossing.
  • u werkt in deeltijd of u volgt een traject naar werk waarvan de verwachting is dat u binnen een jaar werk heeft.

Voor meer informatie: Website | Contact

Woont u zelfstandig en bent u niet in staat om wekelijks boodschappen te doen?
Met ondersteuning van Tafeltje Dekje, dé maaltijdservice voor ouderen in Hoogezand, eet u iedere dag gevarieerd en gezond. De prijzen van tafeltje dekje kunt u gunstig noemen. Een Hollandse maaltijd bestelt u vaak al voor €3,50.
Voor meer informatie: Website