Parkeerplaats 5: Verantwoordelijkheid voor anderen

Parkeerplaats 5: Verantwoordelijkheid voor anderen

Parkeerplaats 5: Verantwoordelijkheid voor anderen

Wat is mantelzorg? Ben ik mantelzorger?
U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorgt voor iemand uit uw naaste omgeving die een chronisch zieke, handicap, verslaving of psychische problemen heeft. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.
Voor meer informatie: Website

Bent u mantelzorger en bent u opzoek naar informatie en advies?
Het Steunpunt Mantelzorg is als kenniscentrum voor Midden Groningen de plek waar mantelzorgers, maar ook professionals, organisaties en netwerkpartners terecht kunnen voor informatie en advies, voor consultatie en als schakel tussen de formele en informele zorg. De adviseurs werken nauw samen met de sociale teams, welzijnswerk en de gezondheidszorg. Er worden themagerichte activiteiten georganiseerd en voorlichting, cursussen en training gegeven.
Voor meer informatie: Website

Bestaat er een vergoeding voor mantelzorgers?
Op de website van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, vindt u een overzicht over vergoedingen voor mantelzorgers en alles wat met geldzaken & mantelzorg te maken heeft.Ieder jaar kunnen mantelzorgers, als waardering voor hun zorg, in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment. Vanaf 2015 regelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dit niet meer. Het Rijk geeft de verantwoordelijkheid voor de waardering van mantelzorgers aan gemeenten.
Voor meer informatie: Website

Je kinderen gaan naar de basisschool. Maar wat gebeurt daar? Je weet niet hoe het gaat op een Nederlandse school. Waarom maken kinderen een Cito-toets? Waarom zijn er oudergesprekken? Hoe kun je je kinderen helpen met rekenen en taal?
Om deze en nog veel meer vragen te kunnen beantwoorden organiseert Kwartier in samenwerking met de basisschool een Samenschool. Zeer kundige vrijwilligers geven les aan ouders én hun kinderen. Samen taal leren, samen rekenspelletjes doen, een wekelijkse Jeugdjournaalquiz, dansen, zingen en spelen. Een Samenschoolcursus duurt 8 tot 10 lessen. Het is na schooltijd. Cursisten die de cursus afmaken krijgen natuurlijk een feestelijk diploma.
Voor meer informatie: Website | Contact

Wilt u beter met uw inkomen om leren gaan, of ervaart u problemen in uw werk, in de opvoeding van uw kinderen, of in de buurt?
De Sociale Teams bestaan uit verschillende organisaties. Medewerkers van Kwartier, gemeente Midden Groningen, TSN, ZINN, Accare, Reik, Elker, Jonx ( kinderafdeling Lentis) MEE Groningen, de Zijlen, de GGD en vanuit de gemeente WMO en BWRI werken samen aan uw welzijn en uw buurt. Door onze krachten en kennis te bundelen hebben wij veel deskundigheid in huis. Daarnaast hebben wij goede contacten met de organisaties om ons heen. Wij kennen uw wijk goed, doordat wij er al jaren werken. Bij ons heeft u één adres waar u met al uw vragen en talenten terecht kunt.
Voor meer informatie: Website

Ik wil iets organiseren (voor jongeren) in mijn wijk. Wie kan mij helpen?
Bespreek met de buurtgenoten, bewonersverenigingen of andere groepen die al actief zijn in de wijk je ideeën. Informeer bij de gemeente wat de mogelijkheden zijn, is er een vergunning nodig, is er vanuit de gemeente een budget voor, enz. En natuurlijk wil Kwartier hierin meedenken. Neem contact op met onze afdeling Buurt- en Wijkwerk. Wil je iets voor jongeren organiseren? Neem dan contact op met met onze jongerenwerkers. Zij denken graag mee.
Voor meer informatie: Website

Ik maak me zorgen over mijn familie/buren/kind, bij wie kan ik dit melden?
Ga in gesprek met degene waar u zich zorgen over maakt, vertel over uw zorgen en vraag een reactie van diegene: misschien kunt u aanbieden om ergens mee te helpen of om samen hulp te gaan zoeken. misschien is diegene wel hulp gewenst, maar weet niet hoe of waar, kunnen we meedenken over eventuele mogelijkheden.
Als diegene ontkent dat er problemen zijn en u bent er zeker van dat er wel hulp nodig is, kunt u contact opnemen met het sociale team. Samen met hen kan er gezocht worden naar een mogelijke ingang voor contact.
Voor meer informatie: Website

Mijn partner drinkt elke dag, is hij verslaafd en hoe kan ik hem helpen?
We spreken van een alcoholverslaving wanneer iemand meer drinkt dan de normale hoeveelheid alcoholische drank. Drinkt u meer dan twee tot drie alcoholconsumpties per dag of drinkt u één keer per week een grotere hoeveelheid dan is er sprake van een verslaving.
Voor meer informatie: Website

Hoe stel ik een ouderschapsplan op?
Ouders met minderjarige kinderen moeten als zij uit elkaar gaan een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.
Voor meer informatie: Website

Zit uw kind in groep 7 of groep 8? Gaat uw kind (binnenkort) naar de brugklas? Kan uw kind wel een steuntje in de rug gebruiken?
Als de brugklasser en de ouders dit willen kan een thuismentor komen helpen. De thuismentor, een vrijwilliger, helpt bij de studieplanning en het aanleren van verschillende leerstijlen, is een luisterend oor en een coach. Onderzoek bewijst dat deze thuismentoren een positief effect hebben op de schoolprestaties en het behalen van een diploma van het voortgezet onderwijs.
Voor meer informatie: Website | Contact

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Bij wie kan een mantelzorger terecht als het geven van deze zorg te zwaar wordt?
Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Meld u hiervoor bij het sociaal team. Een medewerker van het sociaal team gaat met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. Het sociaal team kijkt naar wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen. Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld dat u hulp krijgt van een vrijwilliger. Of dat de persoon voor wie u zorgt, gebruik gaat maken van een maaltijdservice, zodat u niet meer elke dag hoeft te koken. Ook kan het helpen als u met andere mantelzorgers kunt praten en ervaringen kunt delen.
Voor meer informatie: Website | Contact

Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld. Waar vind ik hulp?
 Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Praten helpt echt, want het zet iets in gang. Je kunt praten met een ander, of met degene waar je je zorgen over maakt. Het kan moeilijk zijn om erover te praten. Maar bedenk wel: als je niks doet, verandert er zeker niks. Je hoeft dit niet alleen te doen. Er zijn goeie hulpverleners die gespecialiseerd zijn in huiselijk geweld. Zij weten waar je terecht kunt voor alle hulp en advies die je nodig hebt.
Voor meer informatie: Website | Contact

Heeft u met vragen, advies nodig of redt u het even niet ondanks de hulp in uw omgeving?
De Dorps Informatiepunten Midden-Groningen kunnen u dan helpen de juiste weg te vinden om daadwerkelijk met uw vraag geholpen te worden. Op het Dorpsinformatiepunt in uw dorp zijn medewerkers beschikbaar die samenwerken met de Dorpsraden, plaatselijke vrijwilligers in uw dorp én professionals. Het Dorpsinformatiepunt is van úw dorp en staat voor ú klaar!

De Informatiepunt-medewerker zoekt samen met u naar een antwoord. Zij hebben ook contacten met mensen van de gemeente en kunnen ook bijvoorbeeld iets op een website voor u opzoeken en uitprinten.
U kunt alleen komen maar u mag ook iemand meenemen. De Informatiepunt-medewerker luistert en helpt u op weg terwijl uw privacy gewaarborgd blijft. U kunt een gesprek voeren met een kopje koffie of thee erbij.
Voor meer informatie: Website | Contact

Heb je een dierbare verloren, dan staat de wereld stil. Wat vaak overblijft, is het gevoel dat niets er meer toe doet. Daarom is rouwen zo belangrijk. Iedereen op z’n eigen manier en in z´n eigen tempo. Kost dat meer energie dan je hebt?
Een vrijwilliger van Steun Bij Rouw reikt je graag de hand en bezoekt jou thuis. Vaak is dit een lotgenoot; iemand die weet wat jij meemaakt. Herkenning en erkenning bieden immers troost.

De vrijwilliger bezoekt je gedurende een half jaar tot een jaar en gaat uiteraard vertrouwelijk om met alles wat je vertelt.
Voor meer informatie: Website | Contact

Bent u het slachtoffer of getuige van discriminatie?
Meld dit dan bij het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). Want alleen als discriminatie gemeld wordt, kan er tegen opgetreden worden. Het DMG behandelt uw melding vertrouwelijk, heeft alle tijd voor u, en kan u eventueel helpen door te bemiddelen of u te helpen met bijvoorbeeld aangifte doen bij de politie of een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling.
Voor meer informatie: Website | Contact

Mijn ouders gescheiden… en ik?
Mijn ouders gescheiden… en ik? is een training voor kinderen die een scheiding hebben meegemaakt. In de groep leren kinderen op een speelse en creatieve manier om te gaan met de veranderingen en gevoelens die te maken hebben met de scheiding van hun ouders. Herkenning en erkenning staan centraal. Ouders worden bij de training betrokken door middel van een ouderbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst.
Voor meer informatie: Website | Contact

Iedereen gunt zijn kind een vakantie maar soms zit dat er gewoon niet in door bijvoorbeeld gezondheidsklachten of een gebrek aan geld.
Ook jouw kind krijgt een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. Goed geschoolde vrijwilligers zorgen tijdens de groepsweek voor spannende activiteiten, zoals leuke spellen in het bos, hutten bouwen en zwemmen. Daarnaast zijn er ook weekvakanties bij een gastouder.

De kinderen zijn er lekker even uit en kunnen nieuwe indrukken opdoen en vriendjes maken. Voor kinderen van 6 tot 18 jaar.
Voor meer informatie: Website | Contact 

Bent u alleenstaande ouder en ontvangt u een bijstandsuitkering? Gaat uw kind naar de kinderopvang?
In een aantal gevallen heeft u recht op vergoeding van de eigen bijdrage.

De voorwaarden voor het aanvragen van een aanvullende bijdrage voor kinderopvang zijn:

  • u bent alleenstaande ouder;
  • u ontvangt bijstand van de gemeente Midden-Groningen;
  • er zijn geen andere opvang mogelijkheden voor uw kind(eren);
  • de kosten van de eigen bijdrage weegt op tegen uw salaris;
  • kunnen de kosten uit de financiële voordelen van het werk betaald worden?
  • we gaan altijd uit van de goedkoopste oplossing.
  • u werkt in deeltijd of u volgt een traject naar werk waarvan de verwachting is dat u binnen een jaar werk heeft.

Voor meer informatie: Website | Contact

Woont u zelfstandig en bent u niet in staat om wekelijks boodschappen te doen?
Met ondersteuning van Tafeltje Dekje, dé maaltijdservice voor ouderen in Hoogezand, eet u iedere dag gevarieerd en gezond. De prijzen van tafeltje dekje kunt u gunstig noemen. Een Hollandse maaltijd bestelt u vaak al voor €3,50.
Voor meer informatie: Website