Online training – Empowerment

Online training – Empowerment

Online training – Empowerment

Mensen verliezen soms het geloof in hun eigen kunnen. Ondersteun jij als vrijwilliger iemand die in een kwetsbare situatie zit? In deze training leer je hoe je iemand helpt om zelf, vanuit zelfvertrouwen en met eigen kracht, iets aan de situatie te veranderen.

Naar deze training