Ondersteuning en hulp vanuit de WMO ivm Coronavirus

Ondersteuning en hulp vanuit de WMO ivm Coronavirus

Ondersteuning en hulp vanuit de WMO ivm Coronavirus

Geplaatst op 17 maart 2020

Dit is een algemeen bericht van de gemeente Midden-Groningen voor iedereen die ondersteuning en hulp krijgt vanuit de WMO.

De gemeente verwacht van alle zorgaanbieders dat zij de richtlijnen van het RIVM volgen. Zorgaanbieders maken zelf een afweging over het wel of niet doorgaan van de zorg, waarbij de gezondheid van onze inwoners altijd voorop staat.

Een aantal dagbestedingslocaties is vanaf 16 maart gesloten. De zorgaanbieders van Huishoudelijk Hulp geven aan dat zij de intentie hebben om zolang mogelijk hulp te leveren, maar vragen van zowel medewerkers als inwoners zich te houden aan de RIVM richtlijnen.

Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen. Voor meer en actuele informatie of voor een antwoord op de vraag of de hulp en ondersteuning doorgaat, vraagt de gemeente aan haar inwoners of naasten om zelf contact op te nemen met de betreffende zorgaanbieder.

Zorgaanbieders geven dat inwoners met een beschikking voor hulp en ondersteuning die nog niet is opgestart en die niet acuut van aard is, rekening moeten houden met een langere wachttijd.