Netwerkbijeenkomst GGZ

Netwerkbijeenkomst GGZ

Netwerkbijeenkomst GGZ

Geplaatst op 12 april 2018

‘Op donderdagmorgen 5 april vond er een Netwerkbijeenkomst plaats bij Kwartier Zorg & Welzijn in Hoogezand. Hier waren diverse partijen aanwezig  die iets te maken hebben met psychiatrie. Het steunpunt Mantelzorg had deze bijeenkomst belegd om met elkaar in contact te komen. Er waren diverse mensen van organisaties als Lentis, Inter-Psy, Netwerk Autisme Groningen, POH jeugd/Accare, het Hersenletselcentrum Noord en  ervaringsdeskundigen. Samen werd gekeken naar mogelijkheden voor het ondersteunen van mantelzorgers die een naaste hebben met psychische problematiek.

De bewustwording om oog te hebben voor de mantelzorger, wat is het eigenlijk en hoe wordt de zorg ervaren door mensen die naast een patiënt staan, gaf inzicht in manieren waarop we oog kunnen hebben voor de mantelzorger (naastbetrokkene). ‘Is de zorg niet een verlengstuk van de familiezorg in plaats van andersom?’ ‘Het gaat altijd om maatwerk, om een individueel contact omdat iedere situatie  net weer anders is’.  ‘Is een opleiding mogelijk en wenselijk, zoals een ervaringsdeskundige mantelzorger?

Door de grote diversiteit van deelnemers heeft een dergelijke bijeenkomst zeker een meerwaarde en zal er een vervolg aan gegeven worden.

Kom in contact over dit onderwerp