Mantelzorgtaken voor migranten zijn zwaar

Mantelzorgtaken voor migranten zijn zwaar

Mantelzorgtaken voor migranten zijn zwaar

Geplaatst op 5 maart 2019

Op donderdag 28 februari organiseerde het Steunpunt Mantelzorg en het Sociaal team West een bijeenkomst over mantelzorg voor allochtonen/nieuwkomers met als thema ‘Zorgen voor familie, omdat het moet of omdat het mag’. De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot. Er waren 51 personen uit 10 verschillende landen aanwezig.

Indrukwekkend waren de verhalen van 8 mensen die vertelden over hun eigen ervaringen over het zorgen voor een naaste in Nederland. Het gaf veel stof tot nadenken. Uit de presentatie van Zohreh Salim, zelf afkomstig uit Iran, werd duidelijk dat Nederlanders gemiddeld 21 uur per week zorg verlenen. Allochtonen daarentegen geven gemiddeld 44 uur zorg per week. Dat zegt iets over hoe moeilijk het is om zorg uit handen te geven voor mensen met een andere culturele achtergrond.

Door de opvoeding en de daarmee samenhangende normen en waarden is het heel lastig om hulp van buitenaf te vragen. Gaandeweg wordt de mantelzorg dan wel heel zwaar. Toch blijkt achteraf de inzet van anderen ook een meerwaarde te hebben. Maar om te komen tot het delen van je zorg met iemand van buitenaf is een lastig proces. Het Steunpunt Mantelzorg en het Sociaal Team willen hier graag in meedenken.