De sjeu van het leven

De sjeu van het leven

De sjeu van het leven

“Dankzij de samenwerking van het Nationaal Ouderenfonds met “Geer en Goor” is er gelukkig steeds meer aandacht voor het welzijn van ouderen.  Maar voor onze vrijwilligers ouderenwerk is wat je leest op www.ouderenfonds.nl heel vanzelfsprekend”, vertelt Marian Grasmeijer. Gemeenten en organisaties die hun oor bij hen te luister leggen, krijgt allerlei verhalen te horen, waarmee ze hun voordeel kunnen doen. Verhalen over wat sjeu aan het leven geeft.

 Contact is waar het om gaat!

Een tijd geleden zijn we vanuit het wijkservicepunt met gratis kaarten voor een theatervoorstelling bij de deuren langs geweest. Dan horen we “wat fijn dat u langs komt, kom binnen”,  Contact is waar het om gaat!

Laat ouderen hun verhaal doen

Grootste wens van 90% van de ouderen is om samen een kopje koffie te drinken. Samen een kopje koffie drinken geeft ouderen de gelegenheid hun verhaal te doen. Zoals: het verlies van een partner, gemaakte vakantiereizen,  relatie met de kinderen en kleinkinderen.  Na afloop zegt onze vrijwilliger “Als er eens iets is, bel dan gerust, ik kom dan nog wel een keer”.

Zorg voor contact met andere mensen

Een uitje of bij een club horen, zorgt voor contact. In het kader van het programma “Vier het leven” hebben 35 mensen een bezoek aan het theater gebracht. “We hebben een geweldige middag gehad en genoten van het onderlinge contact.”

Aandacht voor de sjeu van het leven

Ouderen lijden op veel terreinen verlies: hun mentale en fysieke krachten, hun dierbaren. Ze worden in toenemende mate afhankelijk van anderen. Ze stellen zichzelf de vraag: wat is het nut van mijn bestaan? Wat vind ik eigenlijk nog leuk in het leven. Aandacht voor levensvragen verbetert de kwaliteit van leven bij ouderen.  “De sjeu van het leven, daar zouden we het veel meer over moeten hebben!” Onze cursussen levensboek en spiritualiteit voorzien in die behoefte.

Aandacht voor eerste en laatste levensfase

Onze samenleving heeft vooral aandacht voor de jeugd. Ouderen voelen zich vaak buitengesloten. Eigenlijk zou er aandacht en begeleiding moeten zijn in de eerste en laatste levensfase.