De Badde als sociale Broedplaats

De Badde als sociale Broedplaats

De Badde als sociale Broedplaats

Opbouwwerker Henriette Verhoef  kijkt tevreden terug op 2017. “De Badde wordt meer en meer een sociale Broedplaats. Het gebouw heeft echt een metamorfose ondergaan. Regelmatig verbaas ik me erover hoeveel in een week is gedaan en is opgeknapt.  De vrijwilligers van de Badde doen dingen waar ze blij van worden. Ze doen er toe en hun talenten komen tot groei en bloei. In toenemende mate maken buurtbewoners gebruik van elkaars talenten. De Badde biedt ruimte aan vele bewonersinitiatieven. De Badde verbindt mensen onderling”.

“Ieder mens wil er bij horen en van betekenis zijn voor anderen. Daarbij help ik een handje. Ik ga met mensen in gesprek. Over hun ideeën en dromen, over hun talenten. Dat brengt mensen in beweging”.

“Neem de bewoner die tuinieren en bezig zijn in de buitenlucht leuk vindt. Die kan helemaal zijn ei kwijt. Hij is elke dag aan het werk in de tuinen voor en achter de Badde. Hij is aan de slag gegaan met het schoolplein dat vroeger vol met onkruid stond. Hij betrekt de kinderen van de Toverboom bij de tuin door samen met hen groenteplantjes te planten.  Op de open dag werd hij overladen met complimenten van wijkbewoners. Of neem de groep Somalische vrouwen.  Zij vertellen buurtbewoners hoe mensen in hun land met elkaar omgaan. In Nederland geven jullie elkaar een stevige handdruk; bij ons gaat het met zachte hand.

Een andere bewoner heeft contact opgenomen met het t.v. programma Hart in actie.  Dankzij haar initiatief is de hele sporthal opgeknapt. Een nieuwe vloer, nieuwe gordijnen. De leden van het kickboxen hebben scheenbeschermers, handschoenen, boksballen en t-shirts met een logo gekregen”.

 Dat de sociale broedplaats nog groter mag groeien!”

 

Kom in contact over dit onderwerp

Vragen en antwoorden

Klantverhaal