Aan elkaar knopen

Aan elkaar knopen

Aan elkaar knopen

Verbinden is eigenlijk de kern van het opbouwwerk. Daar waar het mogelijk is, zal de opbouwwerker altijd kijken of er mensen en activiteiten ‘aan elkaar zijn te knopen.’  Door mensen vanuit verschillende ‘hoeken’ met elkaar te verbinden, ontstaan er nieuwe ideeën.

Henriëtte Verhoef, opbouwwerker

Om ‘iets’ voor elkaar te betekenen, elkaar te versterken; met als doel een socialere buurt of wijk, waar mensen iets voor elkaar over hebben, waar ze elkaar een steuntje in de rug kunnen bieden en waar ze met elkaar plannen maken en uitvoeren, zodat een buurt of wijk leefbaar wordt en blijft!

Een mooi voorbeeld is de komende MAS-dag, (de maatschappelijke stage). Een dag waar jongeren van 14/15 jaar zich inzetten om iets voor de wijk te doen en waar buurtbewoners ook aan meewerken. Door samen te werken ontstaat er contact en begrip. Het kan jong en oud, en verschillende bevolkingsgroepen, ook bij elkaar brengen.

In Sappemeer, in Margrietpark, gaan de leerlingen dit jaar aan de slag om een Wijkdiner voor te bereiden, klaar te maken en te serveren. Dit gaan ze doen, samen met mensen van de wijk en met ondersteuning van een kok. Een leuke activiteit en veel leuker dan het, jaarlijks, aanvegen van het schoolplein. Voor het wijkdiner zullen willekeurige bewoners uit de wijk worden uitgenodigd, om ook met elkaar en met het wijkcentrum kennis te maken. Zo leren de jongeren ook iets voor een ander te doen en zich op deze manier te presenteren. Omdat er een Gezondheidsaanpak van start gaat in de wijk, heeft de opbouwwerker voorgesteld om ook hier aandacht aan te besteden. Het wijkdiner zal dan ook bestaan uit een wat gezondere hap. En het levert wat extra geld op voor de dag.

De opbouwwerker ‘vangt iets op’. Brengt mensen van verschillende organisaties bij elkaar, dropt een idee of verzamelt verschillende ideeën, zodat er samen nieuwe plannen ontstaan waar iedereen enthousiast van wordt. Op deze manier zijn mensen met elkaar aan de gang, ontstaat er activiteit en ontstaat er meer begrip onderling. De opbouwwerker verbindt de verschillende mensen en activiteiten. ‘Aan elkaar knopen’. Wat een mooi vak eigenlijk.

Kom in contact over dit onderwerp

Vragen en antwoorden