Marga à Nijeholt

Marga à Nijeholt

Marga à Nijeholt

Vice-voorzitter

Marga à Nijeholt

2014: GGD Groningen: Ondersteuning evaluatie protocol extreme vervuiling

2013 – heden: WerkPro: Interim manager bedrijfsonderdeel Sociaal Buurtbeheer

2009- 2014: Het Kopland, Lentis, VNN, MJD, Limor, WerkPro, ZIENN.
Projectleider Ketenzorg dak- en thuislozen.

2012- heden: Bureau Spoorzicht (NVKL, Otib): projectleider promotie Koudetechniek VMBO.

2012 – 2012: WerkPro: Interim manager bedrijfsonderdeel Horeca

2011 – 2013: Dienst OCSW gemeente Groningen. Evaluatie gebiedsgerichte aanpak Oggz.
Ondersteuning bij invoering aanbevelingen evaluatie.

2010 – 2012: Stiel, MJD, Humanitas. Projectleider WMO in vitale buurten.

2007 – 2012: Bureau Spoorzicht (Oom, OTIB)
Projectleider TechNet Heerenveen en TechNet Sneek-Bolsward.

2010- 2013: Werkpro/Lentis
Ondersteuning instroom cliënten GGZ naar dagbesteding Werkpro.

2009 – 2010: Lentis/Linis
Teamleider a.i. Lentis/Linis, afdeling dagbesteding.

2009 – 2010: GGD Groningen
Projectondersteuning aanschaf en implementatie cliëntvolgsysteem OGGz, Ketenzorg dak- en thuislozen.

2008: Bornego College Heerenveen
Verzorgen subsidieaanvraag VMBO-ambitieprogramma.

2007: RSG Tromp Meesters, Stad en Esch
Verzorgen subsidieaanvraag speerpunt bèta techniek.

2007 – 2008: Regio Centraal Groningen
Ondersteuning inkoop educatie voor samenwerkende gemeenten.

Contactinformatie