Bestuur Kwartier wordt raad van toezicht

Bestuur Kwartier wordt raad van toezicht

Bestuur Kwartier wordt raad van toezicht

Geplaatst op 4 mei 2021

Kwartier Zorg & Welzijn gaat per 3 mei van een bestuursmodel over naar een raad van toezicht model. Dit houdt in dat de directeur-bestuurder eindverantwoordelijk wordt voor de dagelijkse gang van zaken en dat de raad van toezicht controle gaat uitoefenen op de wijze waarop Kwartier Zorg & Welzijn uitvoering geeft aan haar maatschappelijke opdracht.

Waarom deze wijziging?

Met deze wijziging wordt de feitelijke situatie waarin we werken geformaliseerd. In het raad van toezicht model heeft de directeur-bestuurder formeel de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en staat de raad van toezicht als toezichthouder iets meer op afstand van de organisatie.

Wat gaat er veranderen?

In de praktijk zal er weinig veranderen. De directeur krijgt de functie directeur-bestuurder en het huidige bestuur gaat verder als raad van toezicht. De raad van toezicht is behalve toezichthouder ook werkgever en klankbord van de directeur-bestuurder. Verder heeft de raad van toezicht een belangrijke netwerkfunctie.