Wat doet Kwartier Zorg & Welzijn

Altijd in de buurt!

Over onze organisatie

Kwartier Zorg & Welzijn (Kwartier) heeft als missie de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten en sociaal isolement te voorkomen. Hiervoor is het nodig de samenredzaamheid en sociale samenhang in de gemeente te vergroten. Dat doet Kwartier door problemen én kansen te signaleren, nieuwe ontwikkelingen te initiëren, projecten te coördineren en waar nodig, concrete hulp, zorg en ondersteuning te bieden. Kwartier verbindt mensen met elkaar en met hun directe sociale omgeving.

Altijd in de buurt

In onze visie op de toekomst is het zoveel mogelijk de gemeenschap zelf die straks de kwetsbare mensen opvangt. Kwartier is daarin de vanzelfsprekende partner in de wijk. Voor individuele inwoners, groepen inwoners en voor professionele organisaties. Kwartier Zorg & Welzijn is zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar voor iedereen. Ons motto is: ‘Altijd in de buurt’.

Uitgaan van Eigen Kracht

Ons werk kenmerkt zich door het feit dat we steeds uitgaan van de eigen kracht van mensen. Wij willen bereiken dat onze cliënten hun eigen kracht hervinden en benutten. Het belangrijkste doel dat wij willen bereiken is dat mensen zichzelf kunnen redden, waardoor iedereen kan meedoen aan de maatschappij zodat er levendige gemeenschappen ontstaan. Om dit te doel te bereiken zetten we in op:

  • het bestrijden van achterstanden
  • het voorkomen van sociaal isolement
  • het bewerkstelligen van deelname

Werkgebieden

De gemeenten waar Kwartier Zorg & Welzijn werkzaam is, zijn: Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

Mantelzorgvriendelijk

Kwartier Zorg & Welzijn is een mantelzorgvriendelijke organisatie. Dit houdt in dat wij werknemers die ook mantelzorger zijn de ruimte bieden om werktaken te combineren met zorgtaken. Kwartier is officieel erkend als mantelzorgvriendelijke organisatie door de Stichting Werk en Mantelzorg.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Lees dan meer over onze werkterreinen. Heeft u nog vragen of wilt u graag persoonlijk contact met ons? Bel of mail ons dan gerust.

  • Algemene informatie