Wat doet Kwartier Zorg & Welzijn

Altijd in de buurt!

U maakt zich zorgen? U heeft overlast? Wacht niet te lang!

Geluidsoverlast, burenruzies, intimidatie of rommel in de straat. Overlast is vervelend en tast uw woonplezier aan. Overlast is ook duidelijk zichtbaar of hoorbaar. Andere problemen, zoals bijvoorbeeld de mishandeling van een kind, zijn soms minder hoorbaar of zichtbaar. Deze ‘stille’ problemen ‘achter de voordeur’ zijn minstens zo belangrijk.

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Wacht niet te lang en neem contact op met het sociale team bij u in de buurt. Dan kan snel worden ingegrepen en erger worden voorkomen.

Bel in noodgevallen en voor directe hulp altijd 112

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren bij het oplossen van conflicten waar zij zelf niet uitkomen. Klik hier om meer over buurtbemiddeling te lezen.

  • Algemene informatie