Wat doet Kwartier Zorg & Welzijn

Altijd in de buurt!

Buurt- en Wijkwerk

Het buurt-  en wijkwerk in Hoogezand-Sappemeer?

Het buurt- en wijkwerk van Kwartier Zorg & Welzijn zet zich in voor de leefbaarheid en sociale samenhang buurten, wijken en buitendorpen van Hoogezand-Sappemeer. Wijkwerkers stimuleren de samenhorigheid en betrokkenheid in de wijk.

In plaats van problemen voor bewoners op te lossen wordt meer en meer de eigen verantwoordelijk van bewoners voor de leefbaarheid in de wijk aangesproken en gestimuleerd. De wijkwerkers pakken problemen en behoeftes samen met de bewoners op en stimuleren eigen initiatief en zelfredzaamheid van bewoners. De wijktalentenbank (marktplaats voor talent en burenhulp) en buurtbemiddeling (vrijwilligers bieden hulp bij het oplossen van conflicten) zijn hier voorbeelden van. Daar waar nodig biedt het wijkwerk ondersteuning om plannen en ideeën van bewoners te realiseren.

Het buurt- en wijkwerk bestaat uit opbouwwerkers en sociaal beheerders. Een nieuwe ontwikkeling is het sociaal team.

Opbouwwerk

De opbouwwerkers van Kwartier Zorg & Welzijn signaleren mogelijkheden, behoeftes en problemen in de wijk. Zij zijn de schakel tussen bewoners en instellingen zoals bewonersorganisaties, de gemeente, woningcorporaties of hulpverleningsorganisaties. De opbouwwerker brengt de juiste partijen bij elkaar om vraagstukken aan te pakken.

Sociaal beheer

Sociaal beheerders opereren vanuit een wijkcentrum of dorpshuis en leggen verbindingen tussen bewoners en organisaties die binnen de wijk of het dorp actief zijn. Dit kunnen zowel professionele, als vrijwilligersorganisaties zijn. Een sociaal beheerder werkt onder verantwoordelijkheid van een bestuur of stuurgroep waarin verschillende partijen waaronder in ieder geval het bestuur van de accommodatie en Kwartier Zorg & Welzijn zijn vertegenwoordigd. Sociaal beheerders ondersteunen en adviseren het bestuur op beleidsniveau, initiëren activiteiten, begeleiden en ondersteunen vrijwilligers op het gebied van het beheer van een accommodatie en het uitvoeren van activiteiten. Sociaal beheer vindt je in het Woldwijckcentrum en MFC Foxhol.

Sociaal Team

Het sociaal team is een groep medewerkers uit verschillende organisaties die allemaal hun eigen deskundigheid meebrengen, maar in 1 team werken. Eén plek waar bewoners met al hun vragen terecht kunnen. Op dit moment zijn er drie sociale teams in Hoogezand-Sappemeer, één in Slochteren en  één in Menterwolde. Klik hier om meer te lezen over de sociale teams.

 • Algemene informatie

 • Joke Kragt

  Sociaal beheerder Woldwijckcentrum

 • Inez vd Wal

  Opbouwwerker Foxhol

 • Peter Boers

  Opbouwwerker

 • Miranda Tamminga

  Opbouwwerker Zuid

 • Gerard Sinkgraven

  Zakelijk Leider/Sociaal Beheerder

 • Henriette Verhoef

  Opbouwwerker Spoorstraat Kieldiep en Gorecht

 • Corien Koetje

  Opbouwwerker